Lexikon

Tillbaka till Revu eXtensions

Du kan importera olika stavningslexikon i Bluebeam. Genom att byta till ett annat stavningslexikon kan du kontrollera stavningen i en text skriven på ett annat språk än det som valdes vid installationen av Bluebeam Revu.

 


Installationsanvisningar:

Välj ett språk i listrutan nedan, så hämtas en zip-fil med ett lexikon för det språket. Gå till Settings > Preferences från kommandofältet i Revu. Välj Spelling i dialogrutan Preferences. Klicka sedan på Import. Bläddra till zip-filen med lexikonet och klicka på Open.

Obs! Lexikon finns endast till Revu 2015 eller tidigare med engelska som installationsspråk som körs i Windows.