Företagsinstallation

Bluebeam Revu och Bluebeam Vu har utformats för att fungera vid storskalig användning inom organisationen.
Den här sidan innehåller resurser för planering, implementering och hantering av distributionen av Bluebeam-programvara.

I handboken om implementering av Bluebeam i företaget beskrivs hur Bluebeam kan distribueras och användas i en företagsmiljö. Stora företag ställs ofta inför särskilda utmaningar vid implementering av datorprogram. Det kan röra sig om att hitta de effektivaste distributions- och konfigurationsmetoderna när det gäller inställningar för flera användare i en nätverksmiljö.

I Bluebeam Revu-handboken för företagsadministratörer beskrivs den dagliga hanteringen av installationerna efter slutförd distribution.

För bästa resultat rekommenderar vi att du läser båda handböckerna innan du påbörjar distributionen.

Installationsfiler för Bluebeam Revu 2019.0

MSI-distributionspaketen nedan använder Microsofts Windows Installer-ramverk för obevakad installation med Msiexec Utility. Parametrarna kan överföras på kommandoraden eller konfigureras via en MSI-redigerare, t.ex. Orca. Distributioner kan hanteras med olika metoder, t.ex. Group Policy eller Windows SMS.

Revu 2019.0

64-bitars MSI-version: Svenska och internationell

32-bitars MSI-version: Svenska och internationell

För äldre versioner av Revu, klicka här.