Företagsinstallation

Bluebeam Revu och Bluebeam Vu har utformats för att fungera vid storskalig användning inom organisationen.
Den här sidan innehåller resurser för planering, implementering och hantering av distributionen av Bluebeam-programvara.

I handboken om implementering av Bluebeam i företaget beskrivs hur Bluebeam kan distribueras och användas i en företagsmiljö. Stora företag ställs ofta inför särskilda utmaningar vid implementering av datorprogram. Det kan röra sig om att hitta de effektivaste distributions- och konfigurationsmetoderna när det gäller inställningar för flera användare i en nätverksmiljö.

I Bluebeam Revu-handboken för företagsadministratörer beskrivs den dagliga hanteringen av installationerna efter slutförd distribution.

För bästa resultat rekommenderar vi att du läser båda handböckerna innan du påbörjar distributionen.

Uppdateringssfiler för Bluebeam Revu 2019.1.20

Med Revu 2019.1.20 lanseras en effektiviserad uppdateringsprocess, med en mindre uppdateringsfil i stället för det fullständiga installationsprogrammet för Revu. Exempel: Vid 40 MB är uppdateringen för Revu 2019.1.20 92% mindre än det fullständiga installationsprogrammet.

Den medföljande readme-filen innehåller instruktioner för installation av korrigeringen, och eftersom korrigeringen tillämpas på en befintlig Revu-installation, krävs ingen ytterligare konfiguration för MSP-filen.

MSP-uppdateringen kan endast installeras på Revu 2019.x. Vid uppdatering av tidigare versioner krävs fullständig MSI-installation.
Uppdateringen kan tvinga fram en omstart, så se till att allt arbete är sparat och att alla öppna program är stängda innan uppdateringen startas.

Installationsfiler för Bluebeam Revu 2019.1.20

MSI-distributionspaketen nedan använder Microsofts Windows Installer-ramverk för obevakad installation med Msiexec Utility. Parametrarna kan överföras på kommandoraden eller konfigureras via en MSI-redigerare, t.ex. Orca. Distributioner kan hanteras med olika metoder, t.ex. Group Policy eller Windows SMS.

För äldre versioner av Revu, klicka här.