Bluebeam Kontrollpanel – ytterligare alternativ med en installation sida vid sida | Revu 2019


Andra versioner av den här artikeln:

Installation sida vid sida med Revu 2019 fungerar enbart med Revu 2016.x och senare.

Om du väljer alternativet sida vid sida under installationsprocessen för Revu kan du installera en testversion av Revu 2019 samtidigt som du behåller din befintliga installation av Revu.  Genom att använda Bluebeam Kontrollpanel 2019 kan du välja vilken versions plugin-program du vill använda.

Du öppnar Bluebeam Kontrollpanel genom att klicka på Start > Bluebeam Software > Bluebeam Kontrollpanel 2019.

Fliken Plugin-program

Fliken Plugin-program innehåller plugin-program från både Revu 2019 och dina äldre installationer av Revu, så att du kan växla mellan dem vid behov.

Växla mellan plugin-versioner:

Alla aktiveringar och inaktiveringar av plugin-program måste göras i version 2019 av Bluebeam Kontrollpanel.
  1. Stäng det program som plugin-programmet visas i (AutoCAD®, Revit® osv.).
  2. Öppna den senaste versionen av Bluebeam Kontrollpanel.
  3. Avmarkera det aktuella plugin-programmet, markera det önskade plugin-programmet och klicka på OK.
  4. Starta om programmet.

Related Articles