Vad är visningsläge?

Andra versioner av den här artikeln:

Sammanfattning

Ta reda på vad visningsläge är och varför det lades till i Bluebeam® Revu® 2018.

Relevanta produkter

Revu 2018


Vad är visningsläge?

Visningsläge är ett av de två nya lägena som påverkar funktionaliteten i Revu.

Med visningsläget kan du använda mätverktyg, delta i Studio-sessioner och visa dokument. Andra funktioner som finns tillgängliga i visningsläget omfattar MultiView, MultiView Extended, presentationsläge och profiler. För användare med Open License är visningsläget särskilt användbart (se nedan).

I Studio-sessioner ger visningsläget åtkomst till flera av de funktioner för markeringar och verktygssatser som vanligtvis endast licensierade Revu-användare får, inklusive mätningar, kommentarer och markeringar.

Markeringsläget ger åtkomst till alla Revu-funktioner som kommer med din utgåva.

Du kan växla mellan de två lägena från Revu-menyn.

 width=


Fördelarna med visningsläget

Visningsläget är främst avsett för användare som inte har registrerat Revu eller som har en Open License. Om du inte tillhör någon av dessa behöver du bara markeringsläget.

Men om du är en av dessa har visningsläget två huvudsakliga fördelar:

  • Oregistrerade användare – om du bestämmer dig för att inte köpa någon licens efter att du har installerat testversionen av Revu kan du fortsätta använda Revu i visningsläget kostnadsfritt.
  • Användare med Open License – visningsläget ger dig åtkomst till de grundläggande funktionerna i Revu (se ovan) utan att använda en licens i din licenspool. Om du använder granskningsläget (och därmed använder en licens) kan du växla till visningsläge för att göra din licens ledig för en kollega.
    Om alla Open Licenses-platser används när du öppnar Revu öppnas Revu automatiskt i visningsläge.

Vad hände med Vu?

Vu som fristående produkt har fasats ut. Dess funktionalitet finns nu i visningsläget i Revu 2018.

Istället för att ladda ned Vu laddar du ned Revu och klickar på Använd som testversion när du uppmanas att registrera programvaran. Detta ger dig åtkomst till alla funktionerna i Revu kostnadsfritt i 30 dagar. När testversionen löper ut kan du fortsätta använda Revu, men endast i visningsläge.

Related Articles