Uppdateringar av Bluebeam Gateway

Vad är Bluebeam Gateway?

Bluebeam Gateway är en onlineportal för administration som är tillgänglig för licenser med aktivt underhåll. I Gateway kan licensadministratörer – även kallade Gateway-administratörer – se och hantera sina Bluebeam-licenser.

Vad är nytt i Gateway?

Administratörer för Perpetual-licenser

Tidigare var Gateway tillgängligt endast för Open- och Enterprise-licensadministratörer som behövde kunna hantera sina klientlicenser för Revu och visa användningsdata. Nu kan administratörer för Perpetual-licenser också logga in och visa sina kontolicenser och underhållsstatus, samt hantera användarnas Drawings-behörigheter.

Drawings-behörigheter

Sedan Bluebeam Drawings introducerades kan Gateway-administratörer hantera vilka användare som har behörighet att ladda upp till Drawings. De kan också visa hur många ritningar Drawings-uppladdarna har laddat upp och som räknas av från det maximala antalet ritningar.

Komma åt Gateway

Om du senast loggade in på Gateway före mars 2019 kan din kontoinformation ha uppdaterats. Se Logga in på Gateway för mer information.

Om du aldrig har loggat in på Gateway förut kan du gå till portal.bluebeam.com och logga in med ditt Bluebeam-ID (BBID).

Göra ändringar i dina hanterade licenser

Om du behöver göra ändringar i de licenser som är kopplade till ditt Gateway-konto ska du skicka in ett ärende till vårt licensteam. I listrutan Typ av fråga väljer du Licens och registrering.

Related Articles