Verktyg och menyobjekt är utgråade i en session

Problem

Vissa verktyg eller menyobjekt är utgråade när du arbetar i en session.

Orsaker

Du försöker använda ett verktyg som är till för att redigera dokumentinnehållNär du arbetar i en session kan du placera ut markeringar och skapa kommentarer i ett dokument. Funktioner som är till för att redigera dokumentets innehåll är dock avaktiverade i sessioner och därför utgråad.

Följande funktioner är avaktiverade i sessioner:

  • Anpassade statusar
  • Anpassade kolumner
  • Lägg till bokmärke
  • Rotera sida
  • Ta bort sida
  • Ersätt sidor
  • Alla andra funktioner som används för att redigera dokumentinnehåll

Sessionsvärden har begränsat dina behörigheterSessionsvärden kan begränsa en deltagares möjligheter att spara, skriva ut eller lägga till markeringar i dokument i sessionen. Om dessa menyobjekt är utgråade under en session har värden troligen inte gett dig behörighet att utföra de aktuella funktionerna.

Lösningar

Om du försöker använda ett verktyg som är till för att redigera dokumentinnehållDu måste då flytta dokumentet från sessionen och göra dina ändringar offline. När du är klar kan du ladda upp dokumentet till sessionen igen. För mer information, se Det går inte att skapa anpassade kolumner eller statusar i en session.

Om sessionsvärden har begränsat dina behörigheterBe sessionsvärden att ändra dina behörigheter.