Tips för att markera och välja text | Revu 2019


Andra versioner av den här artikeln:

Problem

Verktygen Markera och Välj text väljer text du inte vill ha.

Orsak

Text i PDF-dokument sparas i enskilda rader i stället för block eller paragrafer. Det innebär att om du drar ner markören för att välja flera textrader kan text på andra sidan av sidan väljas.

Lösning

Det finns några olika sätt att välja och markera rätt text. Vilket sätt som passar dig bäst beror på situationen.

Verktyget Markera fungerar på två olika sätt. Om verktyget Markera identifierar text ändras markören till en I-balk och fäster vid texten. Om markören inte befinner sig över text är den en penna och du kan rita fritt – precis som med verktyget Penna .

Klicka och dra

Om du håller ned Ctrl-tangenten medan du använder verktyget Välj text inaktiveras funktionen Snap mot text så att du kan rita en rektangel runt den text du vill markera.

  1. Gå till Redigera > PDF-innehåll > Välj text (Skift+T) eller klicka på knappen Välj text i navigeringsfältet.
  2. Håll ner Ctrl och klicka och dra för att rita en rektangel runt texten. Den valda texten markeras tillfälligt med blått.
  3. Högerklicka på den valda texten och klicka på Markera vald text.
Inställningen Kopiera markerad text till markeringskommentar på fliken Markering i Inställningar för verktyg visar all markerad text i kolumnen Kommentarer i markeringslistan . På så sätt kan du granska markerade meningar i ett dokument en och en.

Rita en markering på fri hand

Du kan aktivera frihandsläget för verktyget Markera manuellt genom att hålla ner Ctrl. Det inaktiverar funktionen Snap mot text så att du kan rita en markering på fri hand över text (liknande verktyget Penna ).

  1. Klicka på VerktygMarkering > Markera (H).
  2. Håll ner Ctrl och rita en linje över texten du vill markera. Rita en rak linje genom att hålla ner Ctrl och Skift.
Inställningen Kopiera markerad text till markeringskommentar på fliken Markeringar i Inställningar för verktyg fungerar endast när text har valts i läget Snap mot text. Därför visas inte text som har markerats fritt i kolumnen Kommentarer i markeringslistan.

Related Articles