Synkronisera Studio-projektfiler utan internetanslutning

Andra versioner av den här artikeln:

Du kan arbeta med projektfiler i Revu även utan internetanslutning. Välj vilka filer du behöver komma åt medan du är borta, så synkroniseras eventuella redigeringar i de filerna till ditt projekt när du ansluter igen.

Förbereda arbete offline

  1. Öppna Studio-panelen  och ditt Studio-projekt.
  2. För att välja vilka filer du vill arbeta med håller du muspekaren över en fil eller mapp och klickar på knappen Ställ in på synkronisering  till höger. Ikonen blir grön  för att ange att filen eller mappen är redo att synkroniseras.
    Om en mapp är inställd på att synkroniseras, så synkroniseras även alla de undermappar och filer den innehåller.
  3. Högerklicka på projektmappen högst upp i Projekt-fliken och sedan på Synkronisera  för att skapa lokala, cachelagrade kopior av filerna. Mappen finns under fliken Projekt och har en Bjud in-knapp till höger om sig.
  4. Checka ut de filer du behöver när du arbetar offline. Detta låser filerna så att ingen annan kan göra ändringar i dem. Högerklicka på filen och sedan på Checka ut . När du checkar ut en fil läggs den till i avsnittet Väntande ändringar längst ned i Studio-panelen.
  5. För att börja arbeta offline manuellt klickar du på knappen Ansluten  högst upp i Studio-panelen. En dialogruta visas och bekräftar att du vill arbeta offline. Klicka på OK. Alternativt växlar Revu automatiskt till offlineläge när du förlorar internetanslutningen. 

Nu kan du göra markeringar i och arbeta med de filer som du har synkroniserat utan internetanslutning. Filer som inte har markerats som Ställ in på synkronisering  är inte tillgängliga när du arbetar offline. 

Ladda upp dina ändringar när du är online igen

Medan du arbetar offline redigerar och sparar du dokumentet på samma sätt som du vanligtvis gör.

Använd inte Spara som eller Exportera eftersom det skapar en ny version av dokumentet och eventuella ändringar då inte synkroniseras med projektversionen.

När du är ansluten till internet igen kan du synkronisera dina filer till Studio-projektet.

  1. Klicka på knappen Offline  längst upp till höger i Studio-panelen. 
  2. Högerklicka på dokumenten i listan Väntande ändringar och sedan på Checka in . En dialogruta öppnas.
  3. Lägg till önskade kommentarer i rutan och klicka sedan på Checka in

Du kan läsa mer om Studio-projekt och hur du använder Studio offline i Revu Hjälp.

Related Articles