Snabba och enkla sätt att bemästra kommentarsval

Andra versioner av den här artikeln:

Kommentarsval i Revu är en mycket snabb och enkel process. Du kan snabbt anpassa dig till alla arbetsflöden och öka din allmänna produktivitet genom att lära dig om de olika sätten att markera och avmarkera kommentarer.

Inställningar för surfplatta

Om du använder en Windows surfplatta ska du se till att du har lagt till skiftknappen och knappen Escape i ett av verktygsfälten innan du läser vidare. De här knapparna möjliggör användning av följande genvägar även om du inte har ett tangentbord. Revu växlar automatiskt till surfplatteprofilen vid installation på en Windows-surfplatta. Därifrån ser du knappen Escape på arbetsytan.

För snabb tillgång till skiftknappen:

 1. Gå till Visa > Verktygsfält > Anpassa.
 2. Välj Kategorier på listmenyn.
 3. Välj Helskärm i verktygsfältet
 4. Välj Skift kommandolistan och klicka sedan på pilen för att lägga till knappen i verktygsfältet. Använd uppåt- och nedåtpilen för att ändra placeringen i verktygsfältet.
 5. Klicka på OK för att spara ändringarna.

Gå till Anpassa Revu för mer information om verktygsfält.

Grunderna

Det är lätt att markera en kommentar genom att klicka på den. Under förutsättning att kommentaren inte har en fyllningsfärg går den bara att markera genom att klicka på dess kant och inte på det utrymme som den innesluter. Om kommentaren går att välja ändras markören till en svart pil.

Välja alla kommentarer

Använd genvägen Ctrl+A för att välja alla kommentarer. Var medveten om att den här åtgärden även väljer kommentarer över flera lager.

Avmarkera alla kommentarer

Det finns två sätt att avmarkera alla kommentarer: antingen klickar du på ett utrymme utanför de valda kommentarerna, eller så trycker du på Escape.

Rektangelval

Du kan använda valverktyget välj för att skapa en rektangel som väljer flera kommentarer samtidigt. Den riktning i vilken rektangeln ritas ändrar vad som väljs. Om du ritar från vänster till höger väljs alla kommentarer som finns inom rektangeln, medan allt som korsas av- eller finns inom rektangeln väljs om du ritar från höger till vänster. Om du använder panoreringsverktyget panorera kan du snabbt rita en rektangel utan att byta till valverktyget välj genom att hålla ned skiftknappen och dra på normalt sätt.

Lassoval

Med lassoverktyget går det snabbt att fritt välja kommentarer. Till skillnad mot många liknande verktyg följer Revus Lasso lasso en streckad linje från den punkt då du börjar rita till din markör och stängs automatiskt när du släpper musknappen. För att använda lassoverktyget:

 1. Gå till Redigera > Välj > Lasso lasso eller använd genvägen Skift+O.
 2. Rita önskad form för att välja kommentarerna. Då väljs alla kommentarer som är inom formen eller korsas av den.

Du kan även göra lassoval med höger musknapp (eller penna) när ett skrivverktyg som pennan eller markeringsverktyget används. Aktivera den här funktionen genom att gå till Inställningar > Preferenser > Surfplatta > Aktivera högerklickslasso vid skrivning.

Välja flera kommentarer (en i taget)

Du kan även välja flera kommentarer genom att använda genvägen Skift+klick för var och en. Om du tar med en kommentar som du inte vill ha trycker du på Skift+klick på kommentaren igen för att ta bort valet. Obs! Skift+klick kan användas tillsammans med någon av de markeringsmetoder som anges här för att lägga till eller ta bort enskilda markeringar från ett urval.

Den här genvägen är utmärkt om en rektangel eller fritt format val inte fungerar tillräckligt bra. Exempel:

 • De kommentarer som du ska redigera finns inte i närheten av varandra.
 • Du behöver utesluta vissa kommentarer inom en sidregion.
 • Du kan peka och klicka på kommentarer snabbare än du kan rita ett urval.
 • Du valde flera kommentarer med en annan metod men upptäckte att du behöver lägga till ytterligare en eller två till urvalet.
 • Du valde fel kommentarer av misstag.

Markeringslista

Längst ned i Revu-gränssnittet finns markeringslistan som omfattar en lista över alla kommentarer i ett dokument, samt verktyg för mer detaljerad information och sortering. När du väljer en kommentar på den här listan markeras och väljs den även på sidan. Obs! Det här fungerar även omvänt: om du väljer en kommentar på sidan väljs och markeras motsvarande radobjekt på markeringslistan.

Val på markeringslistan är väldigt användbart om det dokument du arbetar med är rörigt. Genom att använda funktionerna Sortera, Filtrera, Sök och Kolumner kan du snabbt begränsa listan och hitta det du söker efter.

Mer information om markeringslistan finns i Revu-handboken.

Det finns två valmetoder för markeringslistan. Den första är Ctrl+klick, vilket möjliggör enskilda val av flera kommentarer efter varandra eller inte efter varandra på listan. Om du behöver ta bort enskilda val kan du göra det genom att använda Ctrl+klick en andra gång. Den andra metoden möjliggör val av en grupp kommentarer efter varandra genom att klicka på den första kommentaren, sedan hålla ned Skift och klicka på den sista kommentaren. Då väljs båda de kommentarer som du klickade på och allt däremellan.

Välja den primära kommentaren

Har du lagt märke till att kontrollpunkterna på dina kommentarer ibland har olika färger? De här färgerna har faktiskt olika betydelser. Gula kontrollpunkter betecknar primära kommentarer, medan gröna kontrollpunkter betecknar en sekundär kommentar.

Enkelt uttryckt fungerar den primära kommentaren som en referenspunkt, vilken är viktig för vissa funktioner i Revu, t.ex. Justeringsverktyg som kräver en viss kommentar att justeras mot. Primära kommentarer är också viktiga för gruppering av kommentarer. Det finns några saker att tänka på vid arbete med primära kommentarer:

 • Om du väljer flera kommentarer blir den första du väljer den primära kommentaren.
 • Du kan ändra en primär kommentar genom att klicka på en kommentar med gröna kontrollpunkter. Då kan du använda vilken valmetod som helst, tillsammans med verktygsfältet Justering eller markeringslistan.
 • Du kan även ändra den primära kommentaren genom att högerklicka, vilket har fördelen att snabbmenyn Justering öppnas för enkel tillgång.

Related Articles