Enkla sätt att hantera markeringsval

Andra versioner av den här artikeln:

Att välja markeringar i Revu är smidigt och enkelt och du kan snabbt anpassa dig efter arbetsflödet och öka din produktivitet om du lär dig de olika sätten att markera och avmarkera markeringar.

Inställningar för surfplatta Lasso
Grundläggande markering Enskild markering
Markera alla Markeringslista
Avmarkera alla Primära markeringar
Rektangel

Inställningar för surfplatta

Om du använder en Windows-surfplatta kontrollerar du att du har lagt till knapparna Skift och Escape till ett av dina verktygsfält innan du fortsätter. De här knapparna gör att du kan använda många av följande genvägar även om du inte har ett tangentbord.

Revu växlar automatiskt till Helskärm vid installation på en Windows-surfplatta. (Du kan även aktivera detta manuellt med F11). Därifrån ser du knappen Escape på arbetsytan.

För snabb åtkomst till Skift-knappen :

 1. Gå till Verktyg > Verktygsfält > Anpassa.
 2. Välj Alla från kategorierna i listrutemenyn.
 3. Välj Helskärm från listan över Verktygsfält.
 4. Välj Skift från listan över Kommandon och klicka på pilen för att lägga till knappen i verktygsfältet. Använd uppåt- och nedåtpilen för att ändra placeringen i verktygsfältet. Gör samma sak för knappen Escape
 5. Klicka på OK för att spara ändringarna.
Gå till Anpassa Revu 2018 – Verktygsfält för mer information.

Grunderna

Det är lätt att välja en markering. Det är bara att klicka på den. Men tänk på att om markeringen saknar fyllningsfärg eller ett skrafferingsmönster går den bara att markera genom att du klickar på dess kant och inte på det utrymme som den innesluter. (En fyllningsfärg behandlas som en del av markeringen). Om markeringen går att välja blir din markör en svart pil. Se videon nedan.

Välj alla markeringar

Använd genvägen Ctrl+A för att välja alla markeringar. Var medveten om att den här åtgärden även väljer markeringar över flera sidor.

Avmarkera alla markeringar

Det finns två sätt att avmarkera alla markeringar: antingen klickar du på ett utrymme utanför de valda markeringarna eller så trycker du på Escape .

Rektangel

Du kan använda verktyget Välj (V) för att rita en rektangel som väljer flera markeringar samtidigt. Den riktning i vilken rektangeln ritas ändrar vad som väljs. Om du ritar från vänster till höger väljs alla markeringar som finns inom rektangeln, och om du ritar från höger till vänster väljs allt som korsas av och inom rektangeln.

Om du använder verktyget Panorera (Skift+V) kan du snabbt rita en rektangel utan att byta till verktyget Välj genom att hålla ned Skift och dra på normalt sätt.

Lasso

Lassoverktyget är ett vanligt verktyg som kan vara bekant från andra program. Med verktyget kan du göra en egen anpassad markering.

Till skillnad mot många liknande verktyg följer Lasso i Revu en streckad linje från den punkt där du började rita till din markör och stängs automatiskt när du släpper musknappen.

Så här använder du Lasso-verktyget :

 1. Gå till Redigera > Lasso (Skift+O).
 2. Rita önskad form för att välja markeringarna. Alla markeringar som är inom formen eller som korsar den väljs.

Du kan även göra lassoval med höger musknapp (eller penna) när ett skrivverktyg (penna eller markeringsverktyg) används. Gör så här för att aktivera funktionen:

 1. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K).
 2. Gå till Fönster > Surfplatta i dialogrutan Inställningar.
 3. Markera kryssrutan Aktivera högerklickslasso vid skrivning.

Välja flera markeringar, en i taget

Du kan även välja flera markeringar genom att använda genvägen Skift+klick för var och en. Om du får med en markering som du inte vill ha trycker du på Skift+klick på markeringen igen för att ta bort valet.

Skift+klick kan användas tillsammans med någon av de markeringsmetoder som anges här för att lägga till eller ta bort enskilda markeringar från ett urval.

Den här genvägen är utmärkt om en rektangel eller fritt format inte fungerar tillräckligt bra. Exempel:

 • De markeringar som du vill redigera finns inte i närheten av varandra.
 • Du behöver utesluta vissa markeringar inom ett sidområde.
 • Det går snabbare att peka och klicka på markeringar än att rita ett urval.
 • Du valde flera markeringar med en annan metod men upptäckte att du behöver lägga till ytterligare en eller två till urvalet.
 • Du valde fel markeringar av misstag.

Markeringslista

Längst ned i Revu-gränssnittet finns Markeringslistan som omfattar en lista över alla markeringar i ett dokument, samt verktyg för mer detaljerad information och sortering. När du väljer en markering i den här listan markeras och väljs den även på sidan.

Det här fungerar även omvänt: om du väljer en markering på sidan väljs och markeras motsvarande radobjekt i Markeringslistan.

Att välja från Markeringslistan är oerhört användbart om dokumentet som du arbetar med är rörigt. Genom att använda funktionerna Sortera, Filtrera, Sök och Kolumner kan du snabbt begränsa listan och hitta det du söker.

Du kan läsa mer om Markeringslistan i Revu Hjälp.

Det finns ett par valmetoder för Markeringslistan. Den första är Ctrl+klick, vilket möjliggör enskilda val av flera på varandra följande eller åtskilda markeringar i listan. Om du behöver ta bort enskilda val kan du göra det genom att klicka på en markering med Ctrl+klick igen.

Med den andra metoden kan du välja en grupp på varandra följande markeringar genom att klicka på den första markeringen, sedan hålla ned Skift och klicka på den sista markeringen. Då väljs de markeringar som du klickade på och allt däremellan.

Välja den primära markeringen

Har du lagt märke till att kontrollpunkterna på dina markeringar ibland har olika färger? De här färgerna har faktiskt olika betydelser. Gula kontrollpunkter betecknar primära markeringar, medan gröna kontrollpunkter betecknar en sekundär markering.

Jämförelse av primär och sekundär

Enkelt uttryckt fungerar den primära markeringen som en referenspunkt, vilken är viktig för vissa funktioner i Revu. Justeringsverktyg anpassas till exempel efter den primära markeringen.

Det finns några saker att tänka på vid arbete med primära markeringar:

 • Om du väljer flera markeringar blir den första den primära markeringen som standard.
 • Ändra en primär markering genom att klicka på en markering med gröna kontrollpunkter. Då kan du använda vilken valmetod som helst tillsammans med verktygsfältet Justering eller Markeringslistan.
 • Du kan även ändra den primära markeringen genom att högerklicka, vilket har fördelen att snabbmenyn Justering öppnas för enkel åtkomst.

Related Articles