Sök i PDF-filerna med Bluebeam Revus VisualSearch

Med Bluebeam Revus exklusiva VisualSearch™-teknik hittar du symboler eller grafiska element i alla PDF-filer, en hel mapp med PDF-filer eller en definierad PDF-uppsättning, oberoende av färgvariationer, rotation eller genomlöpande linjer. Du kan till och med generera en sammanräkning utifrån dina sökresultat eller förfina ditt sökurval för raster- och vektorgrafikdokument.

Här är några praktiska tips när du använder VisualSearch i Revu:

  1. Under fliken Sök väljer du alternativet Visuell och klickar sedan på knappen Hämta område.
  2. Klicka och dra markören över det objekt som du vill söka efter. En förhandsgranskning visas i rutan bredvid knappen Hämta område.
  3. Med Sök i på listrutemenyn kan du välja var du vill söka, inklusive aktuellt dokument, aktuell sida eller mapp. (När du söker i en lokal mapp eller nätverksmapp kan du även markera alternativet att ta med undermappar.)
  4. Justera sökkänsligheten under Alternativ.
  5. Klicka på Sök.
  6. Resultaten visas på den nedre delen av fliken. Du kan markera dem så att de gäller en funktion, t.ex. ett bokmärke, en markering eller en hyperlänk.

Related Articles