Bluebeam Administrator – ytterligare alternativ med en installation sida vid sida

Denna artikel gäller:

  • Revu 20
  • Revu 2019

Gå till andra versioner:

En installation sida vid sida är bara möjlig med de två senaste versionerna av Revu. För Revu 20 innebär det Revu 2019 och Revu 2018.

Om du väljer alternativet sida vid sida under installationsprocessen för Revu kan du installera en testversion av Revu samtidigt som du behåller din befintliga installation av Revu. Genom att använda Bluebeam Administrator kan du välja vilken versions plugin-program du vill använda.

Du öppnar Bluebeam Administrator genom att klicka på Start > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator 20.

Fliken Plugin-program

Fliken Plugin-program innehåller plugin-program från båda installationerna, så att du kan växla mellan dem vid behov.

Växla mellan plugin-versioner:

Alla aktiveringar och inaktiveringar av plugin-program måste göras i den nyare versionen av Bluebeam Administrator.
 1. Stäng det program som plugin-programmet visas i (AutoCAD®, Revit® osv.).
 2. Öppna den senaste versionen av Bluebeam Administrator.
 3. Avmarkera det aktuella plugin-programmet, markera det önskade plugin-programmet och klicka på OK.
 4. Starta om programmet.

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2018 och äldre
En installation sida vid sida är bara möjlig med de två senaste versionerna av Revu. Installationer sida vid sida kan inte göras med versioner av Revu som är äldre än 2016.

Om du väljer alternativet sida vid sida under installationsprocessen för Revu kan du installera en testversion av Revu samtidigt som du behåller din befintliga installation av Revu. Genom att använda Bluebeam Administrator kan du bestämma vilken version av plugin-programmen du vill använda, samt vilken version av Revu som ska vara standard.

Du öppnar Bluebeam Administrator genom att klicka på Start > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator.

Fliken Plugin-program

Fliken Plugin-program innehåller plugin-program från båda installationerna, så att du kan växla mellan dem vid behov.

Växla mellan plugin-versioner:

Alla aktiveringar och inaktiveringar av plugin-program måste göras i den nyare versionen av Bluebeam Administrator.
 1. Stäng det program som plugin-programmet visas i (AutoCAD®, Revit® osv.).
 2. Öppna den senaste versionen av Bluebeam Kontrollpanel.
 3. Avmarkera det aktuella plugin-programmet, markera det önskade plugin-programmet och klicka på OK.
 4. Starta om programmet.

Fliken Revu

Fliken Revu innehåller listrutan Uppdatera inställningar för Revu-version, som ger dig möjlighet att välja vilken version av Revu som ska öppnas som standard. Välj den version du föredrar och klicka på Verkställ.

Du kan registrera Revu om du bestämmer dig för att uppgradera din testversion. Om du kör en installation sida vid sida kan de två versionerna av Revu dock inte använda samma licens.

Related Articles