Använda olika måttenheter i samma ritning

Denna artikel gäller:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Ställa in separata måttenheter för area och volym

Du kan ställa in oberoende måttenheter för area och volym. Så här anger du separata måttenheter:

 1. Öppna panelen Mätningar .
 2. I PDF:en klickar du på den måttmarkering du vill ange en oberoende enhet för.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn Enheter i verktygsfältet. Alternativ för Area och Volym visas.
 4. Välj en måttenhet för Area eller Volym. Enheterna återspeglas automatiskt för den valda markeringen.

Ställa in anpassade måttenheter som standard

Med Ange som standard visar dina area- eller volymmått alltid dina oberoende enheter. Så här aktiverar du det:

 1. När du har tillämpat oberoende enheter på en markering högerklickar du på markeringen.
 2. Klicka på Ange som standard.

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2018

Ställa in separata måttenheter för area och volym

Du kan ställa in oberoende måttenheter för area och volym, liksom den standardmåttenhet som används för linjära mätningar.

Se till att kalibrera sidan innan du tar mått. Så här anger du separata måttenheter:

 1. Klicka på panelen Mätningar .
 2. Markera kryssrutan Oberoende enheter. Alternativ för Ytenhet och Volymenhet visas.
 3. Välj måttenhet för Ytenhet och Volymenhet.
 4. Om du vill behålla konfigurationen när PDF-filen sparas markerar du kryssrutan Lagra skalan på sidan . Annars tas inställningarna bort när PDF-filen stängs.

  Om alternativet Lagra skalan på sidan inte är tillgängligt bläddrar du ner till avsnittet Alternativ på fliken Mätningar och väljer Använd inbäddad skala.

Funktionen Lagra skalan på sidan fungerar för varje sida individuellt. Om du arbetar med en PDF-fil med flera sidor måste du alltså ställa in alternativet för varje sida.

Oberoende enheter kan tillämpas på ytor och volymer retroaktivt. Om du vill räkna om en tidigare uppmätt area eller volym med en nyligen angiven måttenhet klickar du bara på Räkna om. Alla mätningar på sidan räknas nu om med de aktuella måttenheterna.

Ta mått

När de oberoende enheterna är konfigurerade används de enheter du har valt för alla mätverktyg.

Related Articles