Skicka och acceptera Studio-inbjudningar

Denna artikel gäller:

 • Revu 20

Det kan hända att du lägger märke till vissa förändringar och förbättringar av Studio i Revu 20. Om du uppgraderar från Revu 2018 eller 2019 förklarar den här artikeln vad som har ändrats mellan de tidigare versionerna och Revu 20. Är du ny Revu-användare? Se hjälpguiden för en utförlig beskrivning av Studio i Revu 20.

Skicka inbjudningar snabbt genom att ange flera e-postadresser samtidigt

I Revu 20 kan du skicka inbjudningar till projekt och sessioner genom att ange flera e-postadresser på en gång, i stället för att fylla i dem var för sig. Det finns flera metoder för att lägga till e-postadresser, däribland följande:

 • Skriva in eller ange text.
 • Klistra in en lista med e-postadresser.
 • Lägga till en grupp.
 • Välja specifika e-postadresser ur en grupp.

När du har lagt till en lista med e-postadresser att bjuda in till din session eller ditt projekt får du möjlighet att granska dem innan du skickar inbjudan. På granskningsskärmen ordnas e-postadresserna efter domännamn, så det är lätt att se vilka du har bjudit in ur specifika grupper. Du kan sedan fortsätta att lägga till eller ta bort e-postadresser i listan efter behov.

Så här skickar du en inbjudan till ditt projekt eller din session:

 1. Gå till ditt projekt eller din session.
 2. Bjud in användare:
  • För ett projekt väljer du Bjud in .
  • För en session väljer du Bjud in användare .
 3. Välj Skriv eller klistra in e-postadresser.
  Instruktioner för hur du använder andra inmatningsmetoder hittar du i hjälpguiden för Revu.
 4. Skriv eller klistra in deltagarnas e-postadresser. Eventuella extra tecken tas bort av Revu.
  • Valfritt: Om du vill lägga till ett personligt meddelande till din inbjudan väljer du Lägg till meddelande. När du är klar väljer du Spara meddelande.
 5. Välj Bjud in deltagare.

Dina inbjudningar har skickats till de angivna e-postadresserna.


Acceptera inbjudningar till projekt och sessioner i Studio-panelen

I tidigare versioner av Revu kunde en inbjudan till ett Studio-projekt eller en Studio-session endast accepteras från en e-postinbjudan. I Revu 20 kan du, förutom i e-postinbjudan, också acceptera en inbjudan till ett projekt eller en session direkt i Studio-panelen. Nya inbjudningar visas i din Studio-panel i realtid och du kan gå med i dem när du vill.

Så här accepterar du en Studio-inbjudan från Revu:

 1. Öppna Studio .
 2. Välj Projekt eller Sessioner .
 3. Välj fliken Inte anslutna.
  Tips! Antalet ej anslutna sessioner eller projekt visas inom parentes.
 4.  Välj Anslut.

Du har nu gått med i projektet eller sessionen.


Skicka inbjudningspåminnelser till deltagare som inte har gått med i din session eller ditt projekt

Om du har bjudit in någon att samarbeta i ditt projekt eller din session och de inte har anslutit sig kan du skicka en påminnelse. Påminnelser skickas till de e-postadresser som du angav i din ursprungliga inbjudan. Du kan också lägga till ett personligt meddelande till e-postpåminnelsen innan du skickar den.

Skicka påminnelser för en session

 1. Öppna sessionen .
 2. Välj fliken Inte anslutna.
 3. Välj de e-postadresser som du vill skicka påminnelser till – du kan välja fler än en.
  • Valfritt: Skriv in ett personligt meddelande som ska visas i e-postmeddelandet med påminnelsen.
 4. Välj Skicka påminnelse.

Skicka påminnelser för ett projekt

 1. Gå till ditt projekt .
 2. Välj Projektinställningar .
 3. Gå till fliken Användaråtkomst och sortera sedan efter Gått med/inte gått med.
 4. Välj de e-postadresser som du vill skicka påminnelser till – du kan välja flera.
 5. Välj E-postpåminnelse om att gå med.
  1. Valfritt: Ange ett personligt meddelande.
 6. Välj Skicka påminnelse.

Håll koll på vem som har gått med i ditt projekt eller din session

I Revu 20 kan du enkelt hålla koll på vilka som har gått med eller inte gått med i ditt projekt eller din session genom att sortera deltagare efter statusarna Anslutna och Inte anslutna.

Funktionen är bara synlig för sessionens ägare, deltagare med inbjudningsbehörighet för sessionen och deltagare med full kontrollbehörighet.

Spårning av deltagande fungerar lite olika i projekt respektive sessioner.

Så här spårar du deltagande i en session:

 1. Gå till din session .
 2. Under Deltagare väljer du fliken Inte anslutna.

Du får se en lista över personer som inte har gått med i din session.

Så här spårar du deltagande i ett projekt:

 1. Gå till ditt projekt .
 2. Öppna Projektinställningar.
 3. Välj Användaråtkomst och sortera sedan efter Gått med/inte gått med.

Du får se en lista över personer som inte har gått med i din session.


Ställ in projekt- eller sessionsbehörighet innan några deltagare går med

Med uppdaterade behörigheter kan du lägga till ett extra lager av säkerhet till dina sessioner och projekt. Du kan nu ställa in projekt- och sessionsbehörigheter innan några deltagare går med.

Så här ställer du in deltagarbehörigheter för projekt:

 1. Öppna Projektinställningar.
 2. Välj Behörigheter.
 3. Välj Lägg till och välj e-postadresser. Välj OK när du är klar.
 4. Ändra deltagarnas behörigheter i avsnittet Tillämpade behörigheter.
 5. Välj OK.

Så här ställer du in deltagarbehörigheter för sessioner:

 1. Öppna Sessionsinställningar .
 2. Välj Behörigheter.
 3. Välj Lägg till och välj e-postadresser. Välj OK när du är klar.
 4. Ändra deltagarnas behörigheter i avsnittet Tillämpade behörigheter.
 5. Välj OK.

Related Articles