Installationsguide för Revu

Den här artikeln gäller:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Den här handledningen visar hur du installerar Revu på en Microsoft® Windows®-dator.

Om du är IT-administratör och försöker distribuera Revu till flera datorer kan du ladda ner MSI-filerna från distributionspaketen för Revu för företag. Du kan läsa mer om hur du startar och hanterar distributionen i Distributionshandledning för företag för Revu och Revus handbok för företagsadministration.

Kontrollera dina Windows-uppdateringar

Innan du påbörjar installationen av Revu rekommenderar vi starkt att du installerar de senaste Windows-uppdateringarna och slutför eventuella väntande omstarter, då det annars kan uppstå problem med installationerna av .NET Framework och Revu.

Se följande sidor för information om hur du kontrollerar om det finns tillgängliga Windows-uppdateringar:

Hämta Revu

Om du inte redan har gjort det går du till vårt nerladdningscenter och laddar ner installationsprogrammet för den utgåva och programvaruversion som står på ditt licenscertifikat.

Studio-användare

Innan du uppgraderar eller installerar en ny version av Revu ska du checka in alla projektfiler och försäkra dig om att alla väntande sessionsobjekt har laddats upp för att förhindra eventuella datakonflikter mellan de olika versionerna. Klicka här för mer information om förlikning av ändringar.

Installera Revu

När du har laddat ner installationsprogrammet för Revu och uppdaterat datorn kan du påbörja installationen:

 1. Öppna installationsfilen för Revu som du har laddat ner från nerladdningscentret.
 2. När dialogrutan InstallShield Wizard visas väljer du språk och klickar sedan på Nästa.Bild av installationsfönstret
 3. Om en senare version av Revu redan finns installerad (Revu 2016 eller senare) visas dialogrutan Installationsalternativ.
  • Klicka på Uppgradera om du vill uppdatera din befintliga programvara till den senaste versionen (t.ex. från Revu 2019 till Revu 20).
  • Klicka på Sida vid sida om du installerar en ny version av Revu för att utvärdera den innan du köper. På så sätt kan du behålla båda instanserna av Revu på datorn.Bild av installationsfönstret med installationsalternativ
 4. Klicka på Installera när du har gjort ditt val.
  Om Revu behöver installera .NET Framework under den här processen blir du ombedd att starta om datorn. Om du blir ombedd att göra det ska du spara ditt arbete och stänga alla andra program innan du klickar på Starta om nu. Installationen av Revu återupptas automatiskt efter omstart.
 5. När registreringsfönstret för Bluebeam öppnas anger du det serienummer och den produktnyckel som anges på det licenscertifikat som skickades till din e-postadress från registration@bluebeamops.com vid köptillfället.Bild av dialogrutan för registrering
 6. Klicka på Registrera. Om du inte har köpt någon licens ännu, eller vill slutföra registreringen senare, klickar du på Använd som testversion.
 7. Klicka på Slutför när den sista installationsdialogrutan visas. Starta inte Revu eller Bluebeam Administrator förrän du har klickat på Slutför och det sista installationsfönstret har stängts.

Installationen är nu klar. Du kan behöva starta om Windows innan du fortsätter. Spara ditt arbete och stäng alla öppna program innan du startar om.

Felsökning

Om du behöver hjälp med eventuella felmeddelanden under registreringen kan du gå till Fel vid registrering av Revu där du hittar en lista över vanliga problemlösningar. Om något problem kvarstår kan du kontakta oss för att få mer hjälp med installation och registrering.

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och tidigare

Sammanfattning

Installationsguide: Så installerar du Bluebeam Revu och Vu 2017


Relevanta produkter

Bluebeam Revu och Vu 2017


Tack för att du väljer Bluebeam Revu 2017! Den här handledningen visar hur du installerar Revu på en Windows-dator.

Även om den här artikeln visar installationen i Windows 10 gäller samma anvisningar i Windows 8.1 och  7 Service Pack 1, med endast mindre variationer.

Om du försöker distribuera Revu till flera datorer ska du läsa sidan Företagsinstallation, som omfattar MSI-distributionspaketen, Revus handbok för företagsinstallationer och Revus handbok för företagsadministratörer.

Ladda ner Bluebeam Revu

De här anvisningarna förutsätter att du redan har laddat ner installationsfilen för Bluebeam Revu. Om du inte har gjort det går du till vår sida med nerladdningar och uppdateringar och laddar ner installationsprogrammet för den utgåva och programvaruversion som står på ditt licenscertifikat.

Kontrollera dina Windows-uppdateringar

Innan du påbörjar installationen av Revu rekommenderar vi starkt att du kontrollerar att Windows-uppdateringarna är aktuella, och att alla väntande omstarter har slutförts.

En väntande omstart kan orsaka problem med installationer av Microsoft .NET Framework och Revu.

Windows 10

För att ta reda på om datorn behöver uppdateras klickar du på Start-knappen i Windows och därefter på Inställningar och Uppdatering och säkerhet. Titta efter meddelandet Din enhet är uppdaterad.

Klicka på Starta om nu om du ser meddelandet En omstart har schemalagts, eller klicka på Installera nu om uppdateringar finns tillgängliga. Detta krävs för att Windows Update-förloppet ska slutföras.

Windows 7

För att ta reda på om datorn behöver uppdateras klickar du på Start-knappen i Windows, skriver Windows Update och trycker på Enter. Titta efter meddelandet De senaste Windows-uppdateringarna är installerade.

Klicka på Starta om nu om du ser meddelandet Uppdateringarna har installerats med uppmaningen att Starta om nu om du vill slutföra installationen av uppdateringar. Detta krävs för att Windows Update-förloppet ska slutföras.

Installera Bluebeam Revu

 1. Dubbelklicka på den Revu-installationsfil som du laddade ner tidigare för att starta installationsprocessen.
 2. När dialogrutan InstallShield Wizard visas väljer du önskat språk (om det är ett annat än det som är valt) och klickar sedan på Nästa.
 3. Om Revu 2016 är installerat visas dialogrutan Tidigare version upptäcktes. Klicka på Uppgradera tidigare version om du har uppgraderat din Revu-licens till Revu 2017. Klicka på Behåll tidigare version om du inte har uppgraderat och installerar Revu 2017 för att utvärdera den nya versionen innan du köper. Klicka på Nästa när du har valt mellan att uppgradera eller behålla den tidigare versionen.
  Båda alternativen innebär att dina befintliga Revu-inställningar migreras till den senast installerade versionen.

 4. Läs igenom licensavtalet noggrant och klicka på Jag godkänner villkoren i licensavtalet om du godkänner villkoren. Klicka sedan påNästa.
 5. Du kan behöva välja vilken produkt som ska installeras genom att klicka på Standard, CAD eller eXtreme och sedan klicka på Nästa.
 6. Välj installationsalternativ: Klicka på Installera om du vill acceptera standardmappen för installation och klicka sedan på Nästa.

  Om du vill installera programvaran i en annan mapp klickar du på Bläddra, väljer en ny plats och klickar sedan på Nästa för att fortsätta med installationen.

 7. Under den här delen av förloppet i Windows 8.1 eller 7 SP1 installeras också Microsoft .NET Framework 4.5.2 om .NET version 4.5 eller senare inte redan finns på datorn. Det kan ta lång tid i vissa fall. Vänta tills förloppet har avslutats.
  Revu installeras inte korrekt utan .NET Framework 4.5 eller senare.
 8. Klicka på Starta om nu om du blir ombedd att starta om datorn i slutet av installationen av .NET Framework.
Ibland visas uppmaningen om omstart för .NET Framework 4.5.2 bakom installationsfönstret för Bluebeam Revu. Om det händer klickar du på .NET Framework-knappen i aktivitetsfältet i Windows så att den hamnar överst. Klicka sedan på Starta om nu.

Vänta tills installationen av Revu återupptas efter att .NET Framework har installerats och Windows har startats om. Installationen av Revu återupptas automatiskt, men endast efter att Windows har startats om helt och alla program som startar tillsammans med Windows har öppnats. Om Outlook öppnas måste det stängas innan installationen av Revu kan slutföras.

 • När registreringsfönstret för Bluebeam visas anger du det serienummer och den produktnyckel som anges på det licenscertifikat som skickades när programvaran köptes och klickar på Registrera.
  Alternativt kan du klicka på Använd som testversion om du inte har köpt någon licens ännu eller vill slutföra registreringen senare. Genom att klicka på Avbryt hoppar du över registreringen och testversionen aktiveras.
 • Klicka på Slutför när den sista installationsdialogrutan visas. Starta inte Revu eller Bluebeam Administrator förrän du har klickat på Slutför och det sista installationsfönstret har stängts.
 • Installationen kan kräva att Windows startas om. Spara ditt arbete och stäng öppna program innan du klickar på Ja för att starta om Windows.

 


Installationsproblem

Vi har artiklar om vanliga frågor som tar upp olika installationsproblem i förekommande fall. Om du stöter på felmeddelanden under registreringen kan du läsa vår artikel Bluebeam-registreringsfel.

Om problemet kvarstår ska du kontakta oss för frågor om licensiering och registrering eller programvarusupport.

Related Articles