Viktig information om Bluebeam Revu 2018.5

Gå till sidan Nerladdningar och uppdateringar för att hämta den senaste versionen av Revu

I Revu 2018.5 har ett flertal problem åtgärdats. Uppdateringen innehåller viktiga prestandaförbättringar, exempelvis presentation av dokument som lämnats inaktiva.

  • Åtgärdat problem med att dokument som förblev öppna under en längre tidsperiod orsakade att dokumentinnehåll blev blankt eller försvann och ibland ledde till att Revu låste sig.
  • Åtgärdat problem med att Revu slutade fungera vid panorering och zoomning i dokument med stora bilder.
  • Åtgärdat problem med precisionen på innehållet när renderingsmotorn Skia användes för vissa dokument.
  • Åtgärdat problem med att Revu slutade fungera och visade en felkod när flera miniatyrbilder raderades i ett dokument med brutna hyperlänkar.
  • Åtgärdat problem med att Revu ibland låste sig när Spara som-funktionen användes medan miniatyrbildspanelen var öppen.
  • Åtgärdat problem med att Studio-sessioner låste sig när statusen på flera markeringar uppdaterades.
  • Åtgärdat problem i Studio-sessioner där dialogrutan Kritisk åtgärd aldrig slutfördes och Revu behövde startas om.

Related Articles