Sidan blir blå och skalan är felaktig vid mätningar i Bluebeam® Revu® 2018


Andra versioner av den här artikeln:

Sammanfattning

Vi förklarar varför dina ritningar blir blåa och varför inte skalan kan ställas in på rätt sätt när du gör mätningar, samt hur du åtgärdar dessa problem.

Relevanta produkter

Revu 2018


Problem

Din ritning markeras med blått när du försöker göra en mätning. Du kan heller inte kalibrera dina ritningar ordentligt. En felaktig skala eller måttenhet används för de mätningar du skapar.

Varför händer detta?

Detta inträffar eftersom dokumentet innehåller minst en vyport som definierar skalan och måttenheterna.

Vyportar kan användas för att ställa in flera skalor på samma sida.

Lösning

Du kan ta bort den oönskade vyporten genom att följa nedanstående steg:

  1. Öppna
  2. panelen Mätningar (Alt+U) och expandera avsnittet Vyportar.
  3. Under rubriken Vyportar visar listan till höger vilka vyportar som för närvarande finns på sidan. Det finns troligtvis flera vyportar med namnet ”Namnlös”.
  4. Klicka på knappen Rensa alla för att ta bort alla vyportar på den sidan.

När du har gjort det kan du ändra ritningens skala i avsnittet Skala i panelen Mätningar, eller ställa in en ny skala genom att kalibrera ritningen. Om du redan har mätningar i ritningen klickar du på knappen Räkna om i avsnittet Skala i panelen Mätningar. Då räknas mätningarna om enligt den skala och de enheter som har angetts för sidan.


Related Articles