Organisera och hantera PDF-filer med taggar

Med den nya funktionen för taggar i Bluebeam Revu 2016 kan du effektivt skapa Sets och hantera alla ritningsrevisioner genom att använda taggar i bladnamnen, bladnumren och revisionsnumren för de ritningar du lägger till i en given Set. Alla nya filer läggs till i en sparad Set. De identifieras och taggas automatiskt som nya revisioner, om de har samma bladnummer som en befintlig ritning.

Skapa en Set och tagga ritningarna

Gå till Sets-fliken. Skapa en ny Set med ritningsutkast. Välj enskilda filer eller hela mappar. Välj de sidområden på respektive ritning där bladnamnet och bladnumret ligger. Då taggas filerna. Sedan öppnas en dialogruta för taggarna. Där listas ritningarna samt bladnamnen, bladnumren och revisionsnumren. Den första versionen av en given ritning taggas med en nolla (0). Du kan antingen redigera informationen i dialogrutan för taggarna eller direkt använda taggarna i din nya Set genom att klicka på OK. Därefter visas ritningarna i din nya Set som en samling miniatyrbilder på Sets-fliken.

Lägga till ritningsrevisioner

Du kan lägga till nya uppdaterade ritningar och nya dokument i en Set. De nya ritningarna taggas automatiskt utifrån de sidområden du valde när du skapade den Set där du lägger till ritningarna. Alla nya filer jämförs med alla befintliga ritningar utifrån bladnumren. Om en ny fil har samma bladnummer som någon av de befintliga ritningarna, taggas den filen som en ny revision.

I Taggar-dialogrutan för en given Set visas en lista över alla versioner av alla ritningar som har lagts till. Alla originalversioner taggas med en nolla (0) i kolumnen för revisionsnumret. Alla tillhörande nya versioner taggas med en etta (1), vilket innebär att de utgör den första revisionen.

Bluebeam Gateway

Om du klickar på OK i Taggar-dialogrutan öppnas dialogrutan Ändra sidor?. Där visas de ritningar som kommer att uppdateras med nya revisioner. Om du klickar på OK kopieras alla befintliga kommentarer till de nya revisionerna, medan de tidigare versionerna stämplas som ersatta.

Bluebeam Gateway

Om du bläddrar bland miniatyrbilderna på Sets-fliken kommer du att märka att vissa av dem har en liten blå triangel nere till vänster – den betyder att ritningen ifråga har reviderats. Om du klickar på triangeln visas den tidigare filversionen med en stor röd stämpel: “Ersatt”.

Ytterligare anvisningar och information hittar du i vår video om taggar och i Revu 2016-handboken.

Related Articles