Markeringar är ogenomskinliga och döljer ritningar eller text

Problem

När du använder markeringsverktyget blir markeringarna ogenomskinliga och döljer ritningar eller text.

Lösning

Prova lösningarna i ordningsföljd.

Ändra egenskaperna för markeringsverktyget:

  1. Välj verktyget Markera  (H).
  2. Öppna panelen Egenskaper  (Alt+P).
  3. Gå till Utseende och markera Markera.

    Om kryssrutan redan är markerad går du vidare till nästa lösning.

         

Använd markeringsverktyget igen för att kontrollera att problemet är löst. Spara egenskaperna genom att välja Ange som standard under Alternativ.

Aktivera blandlägen

Om problemet inte löstes genom att du ändrade egenskaperna för markeringsverktyget:

  1. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K).
  2. Gå till sidofältet och välj Avancerat och därefter 2D-rendering.
  3. Markera kryssrutan Blandlägen.
  4. Klicka på OK.

Använd markeringsverktyget igen för att kontrollera att problemet är löst.

Läs mer

Om du vill ha tips om hur du använder markeringsverktyget kan du läsa Tips för att markera och välja text eller gå till hjälpguiden.

Related Articles