Navigera snabbare i Revu med tangentbordsgenvägar | Revu 2019


Andra versioner av den här artikeln:

Revu har ett antal tangentbordskommandon som kan hjälpa dig att arbeta mer effektivt. Tangentbordsgenvägar visas till höger i menyerna, bredvid varje kommando och på verktygstipset – den lilla popup som visas när markören hålls över en knapp i verktygsfältet. Du ser en fullständig förteckning över tangentbordsgenvägarna genom att klicka på Hjälp > Översikt över tangentbordsgenvägar i Revu. Genvägarna i de här guiderna är grupperade tillsammans utefter liknande typer eller uppgifter.

Du kan även redigera och definiera dina egna tangentbordsgenvägar genom att gå till Revu > Tangentbordsgenvägar.

Allmän navigering

Med mushjulet kan du snabbt navigera på dokumentsidor.

 • Rotera mushjulet för att rulla eller zooma (beroende på vilken pekare som valts i navigeringsfältet).
 • Håll ner Ctrl-tangenten för att växla mushjulet mellan rulla och zooma.
 • Tryck och håll ner mushjulet för att panorera.
 • Dubbelklicka med mushjulet för att ändra visningen till Anpassa bredd (Ctrl+0) eller Anpassa till sida (Ctrl+9).
 • Ett annat sätt att panorera, utan att använda markeringar, är att hålla ner mellanslagstangenten och sedan klicka och dra sidan.
Klicka här för att ta reda på hur du personanpassar mushjulets beteende.

Knapparna Föregående vy och Nästa vy

Revu registrerar varje gång du ändrar din aktuella vy. Använd Föregående vy (Alt+vänsterpil) och Nästa vy (Alt+högerpil) för att bläddra genom vyhistoriken – precis som framåt- och bakåtknapparna i din webbläsare.

De runda knapparna Föregående vy och Nästa vy hittar du i navigeringsfältet, precis under den huvudsakliga arbetsytan:

Dra för att kopiera markeringar

 • Håll ner Ctrl och dra en markering för att skapa och flytta en kopia av markeringen.
 • Håll ner Ctrl+Skift och dra en markering för att kopiera den och flytta kopian i en rät linje.

Rotera markeringar

Du kan rotera markeringar genom att dra i den översta, blåa kontrollpunkten. Markeringar fästs vid 15-gradiga ökningar då de roteras på det här sättet. Håll ner Skift för att rotera i engradiga ökningar för finjusteringar.

Rita exakta figurer

 • Håll ner Skift medan du använder linjeverktyg för att dra en rak vågrät, lodrät eller 45-gradig linje.
 • Håll ner Skift medan du använder verktyget Rektangel eller Ellips för att skapa en fyrkant eller cirkel.
 • Håll ner Skift medan du använder verktygen Penna eller Markera för att rita räta linjer horisontellt eller vertikalt.

Inaktivera tillfälligt Snap mot innehåll och markering

 • Håll ner Ctrl medan du drar för att tillfälligt inaktivera markeringsfästning. Fästfunktionen aktiveras igen när tangenten släpps.

Dölja paneler

Om öppna paneler tar för stor plats i din arbetsyta kan du dölja alla samtidigt, istället för att stänga dem en och en genom att trycka på Skift+F4.

Du kan också gå till Fönster > Dölj paneler.

Växla flik

Håll ner Ctrl och tryck sedan på Tabb för att växla till nästa flik till höger. Med Ctrl+Skift+Tabb ändrar du aktiv flik till den till vänster.

Stänga flikar

Tryck på Ctrl+W för att stänga den aktuella fliken.

Related Articles