Lista med kombinationstangenter | Revu 2019


Andra versioner av den här artikeln:

Tangenterna Alt, Skift och Ctrl är inte begränsade till tangentbordsgenvägar. De kan också användas för att ändra hur din mus interagerar med Revu och förbättra hastigheten och effektiviteten i dina arbetsflöden. Alla tangenter aktiverar olika funktioner baserat på vilket sammanhang de används i.

Allmänt

Kontrollpunkter

Bågar

Rotation

Kopiera och klistra in

Rita räta linjer

Markera

Rita cirklar och fyrkanter

Bildtexter

Flytta rubriker för mätningar

File Access och Hyperlänkar

Välja flera markeringar

Allmänt
 • Du kan använda Ctrl för att åsidosätta inställningar för Snap mot när du skapar eller redigerar en markering, vilket gör att du kan placera punkten var du vill.
 • Håll ned Skift medan du klickar på och drar en markering för att flytta den i en rät linje uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
 • Du kan även använda Ctrl för att växla mushjulet mellan zoomning och panorering. Du hittar mer information i Konfigurera mushjulet.
 • När du placerar ut en markering, flyttar en markering eller håller en kontrollpunkt kan du pausa åtgärden och panorera runt dokumentet genom att hålla ner mellanslagstangenten. Du återgår till att redigera din markering genom att släppa mellanslagstangenten.
Kontrollpunkter i markeringar med Polylinje eller Polygon
 • Lägg till nya linjesegment till en polygon- eller polylinjemarkering (som verktygen Moln , Polygon , Polylinje , Omkrets eller Area ) genom att skapa nya kontrollpunkter. Håll ner Skift och klicka på ett linjesegment för att lägga till en kontrollpunkt.
 • Radera en kontrollpunkt i en polygon- eller polylinjemarkering genom att hålla ned Skift och klicka på en gul kontrollpunkt.
 • Tryck på Ctrl medan du klickar på en polylinjes kontrollpunkt för att konvertera den från rät till böjd (eller tvärtom). Det här är en genväg till Konvertera kontrollpunkt  (högerklicka > Kontrollpunkt > Konvertera kontrollpunkt till kurva .)
 • Vanligtvis flyttas handtagen för en böjd punkt tillsammans. Tryck på Ctrl och klicka på ett handtags kontrollpunkt för att flytta bara den punkten.
Bågar

Läs mer om bågar och kurvor här.

 • Håll ner Skift-tangenten medan du skapar en båge för att skapa en cirkulär båge.
 • Du skapar en båge från tre punkter genom att välja verktyget Båge , hålla ner Alt-tangenten och välja de önskade punkterna.
 • Skift bryter även proportionen för polylinje- och polygonbaserade markeringar när du flyttar hörnkontrollpunkten. Dessa kombinationstangenter bryter även proportionen för bildmarkeringar när du skapar eller redigerar dem.
Rotation

Markeringar fästs vid 15-gradiga ökningar då de roteras med hjälp av den översta kontrollpunkten. Håll ned Skift när du roterar en markering för att släppa fästet och tillåta rotationer i engradiga ökningar.

Kopiera och klistra in markeringar
 • Tryck på Ctrl och klicka på och dra en markering för att kopiera den.
 • Tryck på Ctrl + Skift och klicka på en markering för att kopiera den och dra sedan kopian i en rät linje.
 • När du har använt Ctrl + C för att kopiera en markering kan du trycka på Ctrl + Skift + V för att klistra in markeringen på samma plats som originalet. Om du till exempel behöver molnmarkera ett rum som visas på flera sidor kan du skapa ett moln och sedan använda dessa kombinationstangenter för att snabbt skapa samma markering på samma plats på samtliga följande sidor.
Ritning av räta linjer
 • Håll ner Skift medan du använder Linje , Pil , Polylinje , Polygon eller någon annan Mätningsmarkering för att rita en rät, horisontell, vertikal eller 45-gradig linje.
 • Håll ner Skift medan du använder Polylinjeskiss till skala  eller Polygonskiss till skala  för att fästa vid 45-gradiga ökningar.
 • Håll ner Skift medan du använder verktygen Penna  eller Markera  för att rita räta linjer horisontellt eller vertikalt.
Markera

Verktyget Markera omvandlas till en I-markör när inställningen Aktivera textmarkering är aktiv (Revu > Inställningar (Ctrl+K) > Fönster > Surfplatta). Du kan åsidosätta inställningen och rita fritt genom att hålla ner Ctrl medan du använder verktyget.

Du kan också rita räta linjer och åsidosätta I-markören samtidigt genom att trycka på Ctrl + Skift över text.
Rita cirklar och fyrkanter
 • Håll ner Skift medan du använder verktyget Ellips för att skapa en cirkel.
 • Håll ned Skift medan du klickar på en fyrkantig kontrollpunkt på en ellips för att ändra den till en cirkel och ändra storleken från mitten och utåt.
 • Om du använder verktyget Rektangel håller du ned Skift för att skapa en fyrkant.
 • Om du vill rita cirklar från mitten och utåt håller du bara ned Alt innan du ritar med verktyget Ellips . Detta är användbart om du ritar en cirkel baserat på en känd radie.
Bildtexter
 • Verktyget Bildtext  har flera kontrollpunkter som gör att du kan flytta var och en av delarna enskilt. Du flyttar hela markeringen genom att hålla ner Alt medan du klickar och drar den.
 • Du kan också lägga till pillinjer  i en bildtext  genom att hålla ner Skift medan du klickar på en kontrollpunkt där den befintliga pilen böjer sig. Använd Skift och klicka på kontrollpunkten på pilens spets för att ta bort pilen .
Flytta rubriker för mätningar

Håll ned Skift samtidigt som du klickar på rubriken för en Mätningsmarkering för att flytta rubriken separat från markeringen.

Det här gäller enbart måtten Längd , Omkrets , Area och Volym .
File Access och hyperlänkar

Håll ned Ctrl och klicka på en hyperlänk eller PDF i fliken File Access  för att öppna den som en ny flik i bakgrunden (dvs. att filen eller länken inte blir ditt aktiva fönster). Använd detta kommando om du vill öppna något som du kan titta på senare.

Välj flera markeringar

Håll ner Skift och klicka på var och en av markeringarna. Du kan använda den här metoden som ett alternativ till att klicka och dra en rektangel runt markeringarna.

Related Articles