Arbeta effektivare med MultiView

Andra versioner av den här artikeln:

Funktionen MultiView i Revu gör det enkelt att jämföra flera dokument eller versioner av ett dokument samtidigt.

För att aktivera MultiView kan du antingen

  • gå till Vy > Dela horisontellt (Ctrl+H) för att dela din öppna flik längs en horisontell linje.
  • gå till Vy > Dela vertikalt (Ctrl+2) för att dela din öppna flik längs en vertikal linje.
    De här alternativen är också tillgängliga i navigeringsfältet (F4).

När du har aktiverat MultiView dubblerar Revu den aktiva fliken, vilket gör att du kan visa flera områden av samma dokument från olika delningar. Du kan skapa upp till sexton delade vyer. Om du behöver visa flera dokument samtidigt öppnar du ett nytt dokument. Du kan sedan klicka på och dra de delade flikarna för att organisera dem efter behov.

Fristående MultiView

  • Klicka och dra en flik från Revu-fönstret för att skapa ett separat fönster med den valda fliken. Du kan också högerklicka och sedan välja Ta loss.
  • Håll ner Ctrl medan du drar en dokumentflik för att skapa en dubblettflik i ett separat fönster.

När fönstren lossats kan du dra och ändra storlek på dem, precis som med andra fönster. Fristående flikar är särskilt användbara när du arbetar med flera bildskärmar.

Synkronisera Vyer

Med Revu kan du synkronisera din panorering och zoomning över delningar. Det här är särskilt användbart när du har flera versioner av ett dokument att jämföra. Du aktiverar det här läget genom att klicka på Synkronisera i statusfältet. Knappen är markerad med blått medan läget är aktivt. Du kan också gå till Vy > Synkronisera dokument.

Slå av/på delad orientering

När du aktiverat MultiView kan du snabbt växla mellan horisontell och vertikal delning med Ctrl+I.

Det här skiljer sig från att använda Dela vertikalt (Ctrl+2) eller Dela horisontellt (Ctrl+H). Om du använder en av de här funktionerna en andra gång skapas en vertikal eller horisontell delning.

Återställ vy

Har du tappat bort dig i dokumenten? Tryck på Skift+F12, så återställer Revu vyn för varje delning.

Sammanfoga vy

När du är klar med en delning klickar du på Sammanfoga vy (Ctrl+Skift+2) för att ta bort den aktiva fliken från MultiView.

Det här är inte detsamma som att stänga fliken. Den sammanfogade fliken återgår till den ursprungliga raden med flikar.

Andra användbara funktioner och genvägar i Revu

Du kan trycka på Ctrl+Tabb för att växla aktiv flik. Om du håller ner Ctrl och trycker på Tabb upprepade gånger kan du snabbt bläddra genom alla dina flikar och delningar.

Håll muspekaren över en dokumentflik för att förhandsgranska dokumentfliken. Det här förhandsgranskningsfönstret visar den första sidan i dokumentet, samt sökvägen till den plats där dokumentet är sparat.

Du kan högerklicka på valfri dokumentflik för att öppna en snabbmeny som innehåller många av de kommandon som nämns här, däribland Dela vertikalt , Dela horisontellt , Växla och Ta loss.

Related Articles