Så här delar du profiler | Revu 2019

Profiler ger dig ett enkelt sätt att lagra dina favoriter bland verktygssatser, menyer och andra visningsinställningar i Revu. Precis som med verktygssatser kan du exportera dina anpassade profiler och sedan lägga till eller importera dem i en annan användares kopia av Revu.

Utöver profiler kan du anpassa verktygssatser och stämplar i Revu så att de passar dina behov.

Exportera en profil

Så här exporterar du en profil:

  1. Gå till Revu > Profiler  > Hantera profiler  eller klicka på Profiler  i det nedre högra hörnet av navigeringsfältet.
  2. Välj vilken profil du vill dela och klicka sedan på Exportera. Profilen sparas som en .bpx-fil som kan skickas via e-post eller laddas upp till en delad nätverksenhet eller ett annat fildelningssystem. 
  3. Om du markerar kryssrutan Inkludera beroenden före exporten inkluderar Revu verktygssatser, bokmärkesstrukturer (enbart eXtreme), skrafferingsmönster och linjeformat i den exporterade profilen. När profilen importeras tillbaka till Revu inkluderas även de här beroendena.
  4. Klicka på OK.

Importera en profil

Så här importerar du en profil till Revu:

  1. Gå till Revu > Profiler  > Hantera profiler  eller klicka på Profiler  i det nedre högra hörnet av navigeringsfältet.
  2. Klicka på knappen Importera för att kopiera .bpx-filen till den filsökväg som anges i fältet Plats:. Du kan gå till den angivna mappen för att ta bort eller kopiera profiler efter behov.
  3. Klicka på OK.

Hantera dina profiler

Så här hanterar du dina profiler:

  1. Gå till Revu > Profiler > Hantera profiler , eller klicka på Profiler  i navigeringsfältets nedre högra hörn.
  2. Klicka på knappen Ändra och ange det nya namnet på den profilen.
  3. Klicka på OK.

Related Articles