Lös Kritiskt fel och andra problem med teckensnitt i Revu 2018.x

Relevanta produkter

Bluebeam® Revu® 2018.x


Problem

Teckensnittet Roboto Regular installeras normalt tillsammans med Revu, om det inte redan finns i operativsystemet. Om teckensnittet inte installeras, eller om det senare tas bort eller skadas, kan följande problem uppstå:

 • Välkomstskärmen visas efter att Revu startas. Revu låser sig och kraschar, och dialogrutan Programmet har slutat att fungera visas.
 • Ingen text visas, eller så visas oväntad textformatering (kursiv eller fet stil osv.) i installationsguiden.
 • Oväntad textformatering visas i exempelvis menyer, paneler, listrutor m.m.
Om du använder Revu i Windows 7 SP1 är det mer sannolikt att de här problemen uppstår.
Observera att Revu 2018.x endast har stöd för Windows 10, Windows 8.1 och Windows 7 SP1.

Lösning

Gäller för Windows 10, 8.1 och 7 SP1Börja med att ladda ner och installera Roboto:

 1. Gå till Google Fonts och ladda ner Roboto.
  Om du behöver hjälp med webbplatsen Google Fonts kan du läsa sidan med vanliga frågor om Google Fonts, specifikt avsnittet Can I download the fonts on Google Fonts to my own computer?
 2. När ZIP-filen är hämtad går du till den plats där du sparade den, högerklickar på den komprimerade mappen och väljer Extrahera. Välj en plats där du vill spara teckensnittsfilerna.
 3. Öppna den extraherade mappen, högerklickaRoboto-Regular.ttf och välj Installera.
  Det kan hända att du måste ha ett administratörskonto för att kunna installera teckensnitten. Kontakta din IT-specialist om du inte har ett administratörskonto.

Nu kan en av två saker inträffa, beroende på vad som har orsakat problemet:

 • Teckensnittet installeras normalt. Det betyder att Roboto Regular saknades i ditt teckensnittsbibliotek.
 • En dialogruta visas där det står “Teckensnittet Roboto finns redan. Vill du ersätta teckensnittet?” Det betyder att den befintliga versionen av teckensnittet Roboto Regular är orsaken till problemet. Välj Ja för att återinstallera teckensnittet.
Även om Roboto Regular är den undertyp av teckensnittet som orsakar felet kan du för bästa resultat även återinstallera övriga undertyper av teckensnittet Roboto. I så fall markerar du samtliga av teckensnitten, högerklickar på markeringen och väljer Installera för att installera alla samtidigt.

Related Articles