Så här återskapar du en PDF-fil för att lösa filspecifika problem | Revu 2019

Problem

Du har följande problem med en specifik fil eller filgrupp:

 • Felmeddelandet Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt visas.
 • Vissa markeringar eller verktyg fungerar inte i en specifik PDF-fil.

Orsak

En fil eller filgrupp kan vara skadad. Vanliga orsaker till skadade filer är:

 • PDF-konvertering. Vissa PDF-konverteringsprogram ger PDF-filer av låg kvalitet.
 • Problem när PDF-filen sparades eller laddades upp. En fil kan skadas när en annan systemprocess avbryter förloppet med att spara eller ladda upp en PDF-fil.

Lösning

En generell lösning på filspecifika skador är att återskapa PDF-filen. Det skapas en ny PDF-fil av det ursprungliga innehållet och filen rensas och skadorna tas bort. Importera sedan dina markeringar till den ny PDF-filen.

Gör så här för att återskapa en PDF-fil:

 1. Gör en kopia av den eller de PDF-filer som berörs.
 2. Öppna kopian i Revu.
 3. Ta bort eventuella markeringar i PDF-filen. Gör så här för att ta bort markeringarna:
  1. Öppna markeringslistan (Alt+L).
  2. Välj en markering i markeringslistan och tryck på Ctrl+A för att välja samtliga markeringar.
  3. Tryck på Delete på tangentbordet för att ta bort alla markeringar ur PDF-filen.
 4. Spara kopian genom att trycka på Ctrl+S och stäng filen.
 5. Gå till Arkiv > Spara > Från fil.Filutforskaren öppnas.
 6. Välj samma kopia och klicka på Öppna. Dialogrutan Spara som visas.
 7. Klicka på Spara. Filen återskapas.
 8. Om du hade markeringar i den ursprungliga PDF-filen måste du importera dem på nytt:
  1. Gå till Markeringslista > Markeringar > Importera. Filutforskaren öppnas.
  2. Välj den ursprungliga PDF-filen och klicka på Öppna.

Den skapade filen innehåller nu alla dina markeringar.

Vi rekommenderar att du använder Bluebeam PDF-skrivaren eller Bluebeam-pluginprogrammet när du skapar PDF-filer från källfilerna. Då får de PDF-filer som skapas hög kvalitet och många filspecifika problem kan undvikas.

Related Articles