Hur använder jag lager för att organisera min information?

Sammanfattning

Revu kan skapa och manipulera lager för bättre organisering och koordinering av information i PDF-filer. Lager kan snabbt visas eller döljas, så att du kan filtrera den mängd information du ser på sidan och fokusera på uppgiften i fråga.

Relevanta produkter

Bluebeam® Revu® 2018


Det finns två vanliga sätt att använda lager: för att separera och organisera information för olika områden samt för att spara ändringar som lager på samma sida i stället för att skapa nya filer för varje version.

Använda lager för att organisera markeringar

Du kan skapa lager i en PDF-fil för att skilja mellan teammedlemmar, områden (strukturell, mekanisk, elektrisk osv.), ändringar och andra metoder som hjälper dig att organisera information med separata lager.

Så här skapar du ett lager:

 1. Öppna panelen Lager(Alt+Y).
 2. Klicka på Lägg till ett nytt lageroch välj sedan Lägg till före, Lägg till efter eller Lägg till underordnat för att bestämma var det nya lagret ska placeras i förhållande till befintliga lager.
 3. Ge det nya lagret ett namn och klicka på OK.

Ett lager kan anges som ett återkommande markeringslager så att alla markeringar automatiskt tilldelas till det lagret när de skapas.

Ange ett markeringslager:

 1. Öppna panelen Lager.
 2. Högerklicka på ett lagers namn och klicka på Markeringslager.
 3. Om dialogrutan Markeringslager visas, klickar du på OK.

Skapa mellanark med lager

Lager kan användas för att skapa olika versioner genom att endast använda den ändrade delen av en PDF-fil i stället för hela sidan. Med Revu kan du välja en del av ett dokument som ska läggas till som ett lager och du kan även lägga till en bakgrundsfärg när ett nytt lager skapas från en befintlig PDF-sida. Det är enklare att se ändringar när du bara använder en del och lägger till en bakgrundsfärg.

Så här lägger du till ett lager från en befintlig sida och en bakgrundsfärg:

 1. Öppna en PDF-fil i Revu.
 2. Klicka på Lägg till lager från sida och välj sedan Lägg till före, Lägg till efter eller Lägg till underordnat för att bestämma var det nya lagret ska placeras i förhållande till befintliga lager. Dialogrutan Öppna visas.
 3. Välj den ändrade PDF-filen och klicka på Öppna. Dialogrutan Lägg till lager visas.
 4. Klicka på Skapa nytt och ange sedan ett namn för det ändrade lagret.
 5. Välj färg för Bakgrund, till exempel gul.
 6. Klicka på Välj del.
 7. Rita en rektangel runt området som du vill inkludera i det ändrade lagret.
 8. Klicka på OK och sedan på OK igen.

De här två exemplen är bara början. Det finns många sätt att använda lager för att förbättra ditt arbetsflöde. Var kreativ och upptäck olika sätt att jobba med lager i Revu för att bli effektivare.

Related Articles