Så här registrerar du Revu

Vid köp av Revu skickas ett licenscertifikat från registration@bluebeamops.com till licensägaren. I meddelandet finns ett serienummer och en produktnyckel. Kontakta licensägaren om du behöver ditt licenscertifikat. Om du inte kan nå licensägaren ska du kontakta din IT-administratör eller vårt team för Licenser.

Du måste vara ansluten till internet för att slutföra nedanstående steg. Om du inte har tillgång till internet läser du Så här registrerar du Revu utan internet.
 1. Gå till skärmen Registrering.
  1. Öppna Revu .
  2. Gå till menyn Revu och klicka på Registrera. Då öppnas en dialogruta från Bluebeam Registration.
 2. Ange serienummer och produktnyckel.
  1. I dialogfälten anger du ditt serienummer och din produktnyckel.
  2. Klicka på Registrera.

Auktoriseringen är slutförd.

Om auktoriseringen inte slutförs:

Under registreringsprocessen kommunicerar Revu med registreringsservern via internet. Se till att följande platser inte blockeras av din brandvägg eller proxyserver:

 • https://login.microsoftonline.com
 • https://activation.bluebeam.com

Gå till sidan Registreringsfel om du behöver hjälp med felsökning.

Related Articles