Använda olika måttenheter i samma ritning | Revu 2019


Andra versioner av den här artikeln:

Du kan ställa in oberoende måttenheter för area och volym.  Så här anger du separata måttenheter:

  1. Öppna panelen Mätningar .
  2. I PDF:en klickar du på den måttmarkering du vill ange en oberoende enhet för.
  3. Klicka på rullgardinsmenyn Enheter i verktygsfältet. Alternativ för Area och Volym visas.
  4. Välj en måttenhet för Areaeller Volym. Enheterna återspeglas automatiskt för den valda markeringen.

Ange som standard

Med Ange som standard visar dina area- eller volymmått alltid dina oberoende enheter. Så här aktiverar du det:

  1. När du har tillämpat oberoende enheter på en markering högerklickar du på markeringen.
  2. Klicka på Ange som standard.

Related Articles