Så här samarbetar du i Bluebeam Studio med kollegor som inte har Revu

Andra versioner av den här artikeln:

De kollegor som inte har Bluebeam Revu kan samarbeta i Bluebeam Studio-sessioner och -projekt med vår kostnadsfria PDF-läsare Bluebeam Vu. Med Vu kan användarna visa och skriva ut PDF-dokument, fylla i och spara PDF-formulär samt arbeta tillsammans med andra i ett givet dokument – i realtid – via vår molnbaserade lösning för samarbete: Bluebeam Studio™.

Det finns två sidor av Studio: Studio-projekt och Studio-sessioner. Läs vidare om du vill ta reda på vad som passar ditt arbetslag bäst samt hur man kan delta i både projekt och sessioner som Vu-användare.

Studio-sessioner

Med Studio-sessioner kan man samarbeta kring PDF-baserade dokument online, i realtid. I Studio-sessioner får man via Vu flera av de funktioner för markeringar och verktygssatser som vanligtvis endast licensierade Revu-användare får. Du kan göra mätningar samt lägga till kommentarer, bildtexter, symboler och en rad andra markeringar i PDF-dokument för att kommunicera med de andra som deltar i samma Studio-session.

Hur fungerar Studio-sessioner?

Du behöver inte checka in och checka ut filer under en Studio-session. Du öppnar ett givet PDF-dokument genom att klicka på det – dokumentet öppnas då även om någon annan redan använder det. Alla användare i en session kan kommentera i och arbeta med samma dokument samt se vad de andra lägger till (och har lagt till tidigare). Användarnas aktivitet – bland annat användarnamn samt vad de lagt till i, ändrat i och tagit bort från dokumentet – registreras i historiken.

Kan andra deltagare ändra mina markeringar?

Användarnas markeringar skyddas genom deras unika inloggningsprofil i Studio, så endast den användare som har lagt till en given markering kan redigera och ta bort den. Ingen annan kan ändra dem.

Vad händer om anslutningen till internet bryts?

Alla markeringar läggs till i realtid och laddas upp i molnet direkt när du lägger till dem i PDF-dokumentet. Om anslutningen till sessionen skulle brytas bevaras markeringarna i molnet under den aktuella sessionen. Dessutom loggas alla PDF-dokument som du öppnade i Vu. De återställs sedan automatiskt, så när anslutningen fungerar igen kan du ta vid där du var.

Studio-projekt

Studio-projekt (Studio Projects) är Bluebeams grundläggande system för dokumenthantering. Här kan du lagra en rad olika filtyper (till exempel PDF-dokument, Microsoft Office-filer och bilder) i molnet. Om du använder Vu för att öppna ett Studio-projekt kan du endast visa PDF-filerna i projektet. Om du behöver lägga till markeringar i någon av de filerna kan du be Studio-projektägaren att lägga till filen i en Studio-session.

Hur gör Studio-projektägaren för att lägga till en PDF-fil i en session?

Det enda som krävs är att högerklicka på den aktuella filen och sedan lägga till den i en ny session. När ägaren har skapat den nya sessionen kan Vu-användaren öppna den genom en inbjudningslänk eller Studio-ID-numret. Kommentarsfunktionerna i Vu aktiveras tillfälligt medan du arbetar med PDF-dokument i just en Studio-session.

Kan jag arbeta med andra projektfiler som lagras i Studio-projekt?

Filtyper som Excel-kalkylblad och Word-dokument går att checka ut, redigera lokalt i Microsoft Office och sedan checka in i det aktuella projektet igen.

Så här arbetar du med andra filtyper än PDF:

  • Högerklicka på filen och välj Check Out (Checka ut). Filen visas nu i listan med oavslutade ändringar i projektet, med en röd bock bredvid.
  • Högerklicka på filen igen. Välj Open (Öppna). Då öppnas filen i motsvarande Microsoft Office-program.
  • Redigera dokumentet i Office-programmet. Spara sedan ändringarna där som vanligt.
  • Gå tillbaka till Studio-projektet. Högerklicka på den fil som visas i Pending Changes (Oavslutade ändringar). Välj Check In (Checka in) i menyn. Under incheckningen kan du lägga till kommentarer – de registreras då i dokumentets revisionshistorik. Du visar revisionshistoriken genom att högerklicka på dokumentet och välja Revision History(Revisionshistorik).

Ändringarna laddas därmed upp till projektet. Tänk på att de här uppgifterna gäller endast för dokument som inte är av typen PDF. Markeringar och redigering för PDF-dokument i projekt begränsas när du använder Vu. Använd en Studio-session om du vill göra markeringar i PDF-dokument.

Bröts anslutningen till internet när du hade checkat ut ett Office-dokument? Om dokumentet checkades ut och finns med i Pending Changes (Oavslutade ändringar) kan du genomföra ändringarna och checka in filen när anslutningen fungerar igen.

Related Articles