Skräddarsy Revu – navigerings- och statusfälten | Revu 2019


Andra versioner av den här artikeln:

Det här är den sista delen i vår serie med vanliga frågor i Skräddarsy Bluebeam Revu 2019 och vi tittar närmare på navigerings- och statusfälten.

Navigeringsfältet erbjuder olika alternativ för visning och hantering av dina dokument.

Statusfältet visar information som sidstorlek och filegenskaper, samt knappar som påverkar markörens rörelser och placeringen av markeringar.


Navigeringsfältet är indelat i tre avsnitt efter dess funktioner:

Från den vänstra sidan kan du använda MultiView-alternativen för att visa flera dokument eller flera vyer av ett dokument.

I mitten kan du växla mellan att panorera, zooma samt välja och ändra sidor eller vyer i dokumentet.

Till höger sida kommer du åt övriga alternativ, däribland menyn Profiler, Dimmer, Dokumentegenskaper eller Säkerhetsinställningar för dokument.

Dölj och visa navigeringsfältet

Du kan aktivera och inaktivera navigeringsfältet med F4-tangenten.

Du kan också gå till Verktyg > Verktygsfält > Navigeringsfält.

På vissa bärbara datorer kan du behöva hålla ned Fn-tangenten när du använder genvägar via funktionstangenterna som F4.

Du kommer till en lista över tangentbordsgenvägar för Revu genom att klicka på Revu > Tangentbordsgenvägar.

Statusfält

Statusfältet visas under navigeringsfältet.

Till vänster i statusfältet ser du ett område där kontextberoende text visas. Om inga filer är öppna i Revu visas texten ”Öppna PDF för markering”. När du öppnar en PDF ändras texten till ”Klar”. När du sedan väljer en markering ser du kontextberoende hjälp i det här området. Om du är osäker på hur du ska använda en markering kan du kolla i det här hörnet för att få hjälp.

Till vänster i statusfältet ser du flera olika knappar, siddimensioner för den aktuella filen samt koordinater för markörens position.

Ikonerna till höger är inställningarna för Snap mot. Du kan läsa mer om Snap mot rutnät , innehåll , markeringar  och andra verktyg i statusfältet i Revu Hjälp.

Funktionen Visa rutnät  visar ett streckat rutnät över ditt öppna dokument. Det här hjälper dig att placera ut markeringar och göra mätningar.

Med Återanvänd  kan du upprepade gånger använda en markeringssymbol eller ett verktyg från en av dina verktygssatser, tills du inaktiverar det genom att klicka på den markerade knappen Återanvänd  eller trycker på Esc-tangenten.

Synkronisera vyer   är en funktion som används med MultiView och MultiView Extended. När du har öppnat olika versioner av ett dokument i separata Revu-flikar kan du aktivera verktyget Synkronisera vyer  för att synkronisera visningen av din aktiva flik med de andra versionerna av dokumentet. Det här gör det möjligt att jämföra olika versioner av samma sidområde samtidigt. Mer information finns i Hur använder jag MultiView?

Om du vill aktivera en av de här funktionerna klickar du på motsvarande namn i statusfältet. Det markeras med blått för att indikera att funktionen är aktiv. Klicka på en markerad knapp för att inaktivera den.

Dölj och visa statusfältet

Du kan dölja och visa statusfältet med F8-tangenten på tangentbordet. (Du kan också gå till Verktyg > Verktygsfält > Statusfält.) Det här är ytterligare ett sätt om du vill skapa mer utrymme för att visa filer och förenkla gränssnittet i Revu.

Related Articles