Skräddarsy Revu – paneler | Revu 2019


Andra versioner av den här artikeln:

I den här delen av Skräddarsy Bluebeam Revu 2019 ska vi titta närmare på paneler i Revu. Paneler är djupgående Revu-funktioner med särskilda gränssnitt. Panelerna är dolda bakom sina ikoner och du hittar dem i verktygsremsorna överst och till vänster och höger i gränssnittet. Klicka på en av ikonerna för att dölja eller visa panelen.

Här är några enkla metoder du kan använda för att skilja en verktygsfältsikon från en panelikon:
 • Ett verktygsfält har alltid en rad punkter (……) nära toppen eller vänster sida. Det här kallas för ett handtag.
 • När du har klickat på ett verktyg blir det dynamiska fältet Egenskaper ofta aktivt.
Paneler och verktygsfält har alltid separata verktygsremsor.

Anpassa paneler

Vissa paneler visas som standard i gränssnittet i Revu, beroende på vilken profil du använder. Du kan aktivera eller inaktivera dem som du vill via Fönster > Paneler. I den här menyn finns även en användbar referens för samtliga panelers tangentbordsgenvägar.

Du kan också visa panelmenyn från samtliga verktygsremsor (även flytande verktygsremsor) genom att högerklicka och välja Visa.

När en panel har aktiverats kan du placera om den eller kombinera den med andra på flera olika sätt:

 • Klicka och dra valfri panelikon till vänster, till höger eller längst ned i gränssnittet.
 • Klicka och dra en panel från en verktygsremsa och släpp den sedan för att skapa en flytande panel. Flytande paneler fungerar som separata fönster, vilket innebär att de är åtskilda från gränssnittet i Revu.
 • När du har skapat en flytande panel kan du dra en annan panelikon till den flytande verktygsremsan.
 • Om du drar panelikoner över en öppen panel visas en cirkel med fyra pilar. Flytta panelikonen över en av pilarna, så delas panelen i den riktning du valt. På så sätt kan du ha flera paneler öppna samtidigt.
  En delad panel har en grå linje under sin ikon. Om du vill ångra läget med delad panel drar du panelikonen från sin nuvarande plats och släpper den.
 • Högerklicka på en panelikon för att visa en snabbmeny. I snabbmenyn kan du använda Dölj för att ta bort panelen från gränssnittet. Du kan också använda Bifoga > Vänster/Höger/Nederkant/Ta loss för att snabbt flytta en panel till önskat område.
  Detta är användbart för de som helst vill slippa att dra och släppa panelerna.

Spara panelinställningar

Alla inställningar för verktygsfält och paneler kan sparas till en profil.

Om du vill spara dina inställningar för flikar och paneler till din aktiva profil går du till Revu > Profiler > Spara profil.

Om du vill ändra din aktiva profil går du till Revu > Profiler och väljer en av profilerna från listan.

Om du vill redigera eller radera profiler går du till Revu > Profiler > Hantera profiler.

Om du vill lära dig mer om profiler (som hur du anpassar en förinställd profil, skapar en anpassad profil, sparar ändringar till din profil och mycket mer) ska du läsa Arbeta med profiler i Revu Hjälp.

Läs mer om paneler

Nedan finns en lista över samtliga paneler i Revu och en länk till mer djupgående information om var och en av dem.

Flaggor Signaturer
 

Related Articles