Skräddarsy Revu – allmänna inställningar | Revu 2019


Andra versioner av den här artikeln:

I den här delen av Skräddarsy Bluebeam Revu 2019 ligger fokus på avsnittet Allmänt i dialogrutan Inställningar.

Du hittar den fullständiga dokumentationen om allmänna inställningar i Revu Hjälp.

I den här artikeln tittar vi närmare på hur du kan förändra gränssnittets utseende i under avsnittet Alternativ. Få åtkomst till dessa inställningar:

  1. Från menyraden klickar du på Revu > Inställningar (Ctrl + K).
  2. I listan till vänster i dialogrutan Inställningar går du till Allmänt.
  3. Välj Alternativ från den översta raden med flikar.

Teman

Beroende på vilken typ av miljö du arbetar i eller vilken bildskärm du använder kanske du föredrar mörka eller ljusa färger. Därför har Revu ett Mörkt tema och ett Ljust tema. Revu använder det Mörka temat som standard.

I allmänhet är mörka färger bättre för mörka miljöer, medan ljusa färger är bättre för ljusa miljöer. Mörka färger är även bättre för bildskärmar med hög kontrast, medan ljusa färger är bättre för bildskärmar med låg kontrast.

Visa hårkors för helskärm

När detta alternativ har valts och markören befinner sig på en arbetsyta visas ett stort hårkors som når till kanterna av arbetsytan. Hårkorset gör det enklare för dig att justera markeringar och se exakt var du klickar.


Trunkera dokumentflikar

Det här alternativet avgör hur filnamn som visas i dokumentflikar förkortas.

  • Start – Förkorta namnet på fliken från starten av filnamnet.
  • Slut – Förkorta namnet på fliken från slutet av filnamnet.

Startläge

De här alternativen styr vilket standardläge Revu startas i.

  • Senast använd – Starta i det läge som användes när Revu stängdes senast.
  • Visa – Visa PDF-filer, men inaktivera alla redigeringsfunktioner (däribland markeringar och överskrivning av dokument).
    Det här läget är främst avsett för oregistrerade användare som enbart behöver visa och göra mätningar i PDF-filer. Om du växlar från markeringsläge till visningsläge frigörs även en klientåtkomst för användare med Enterprise eller Open License.
  • Markeringsläge – Använd Revu utan begränsningar.

Related Articles