Så använder du Mängdlänk för att förbättra dina materialberäkningar

Andra versioner av den här artikeln:

Relaterade produkter

Bluebeam® Revu® eXtreme 2018

Microsoft® Excel® (2010 och senare)


Lägg snabbt till mätsummor med Mängdlänk

Med verktyget Mängdlänk kan du skapa exakta anbudsberäkningar och förbättra materialberäkningar genom att överföra mätsummor från en lokal PDF till ett Excel-ark i realtid. Om en PDF innehåller flera olika typer av mätsummor kan du använda filter för att överföra de summor du behöver och skapa detaljerade beräkningar mycket snabbare.

Ange anpassade filter för ditt projekt

Standardfiltren i Revu är Ämne, Etikett, Färg, Författare och Lager. Men vad händer om du vill använda ett filter som inte finns på listan? Om du till exempel skapar ett anbudsförslag för ett betongprojekt hade det ju varit smidigt om PSI-styrka varit ett filteralternativ. Med Revu kan du skapa en kolumn i Markeringslistan och sedan använda den som ett anpassat filter med Mängdlänk.

Innan du fortsätter dubbelkollar du att du har aktiverat Mängdlänk via Bluebeam-pluginprogrammet.

Ställ in Mängdlänk i Excel

Följ de här stegen för att ställa in Mängdlänk i Excel och lägga till mätsummor.

 1. Öppna den Excel-fil du vill länka.
 2. Högerklicka på en cell och gå till Mängdlänk > Skapa .
 3. I dialogrutan klickar du på Lägg till för att välja en eller flera PDF-filer som källa.
 4. Klicka på OK för att lägga till filen/filerna.
 5. Från dialogrutan Skapa länk går du till Totalt och väljer en mätningstyp (t.ex. längd, area, volym) från listrutan. Använd de följande listrutorna för att lägga till fler filter för måttet Totalt.

Skapa en anpassad kolumn i Markeringslistan

Eftersom Mängdlänk-filter baseras på befintliga kolumner i Markeringslistan kan du skapa ett anpassat filter genom att lägga till en ny kolumn i Revu. Följ stegen nedan för att ta reda på hur du gör.

 1. Öppna din käll-PDF i Revu .
 2. Gå till Markeringslistan och välj Kolumner > Hantera kolumner.
 3. Gå till fliken Anpassade kolumner och klicka på Lägg till.
 4. I dialogrutan Lägg till kolumn anger du ett namn för din anpassade kolumn. Detta blir filteretiketten i Excel.
 5. Under Typ väljer du mätningstypen för din nya kolumn och klickar sedan på OK för att gå tillbaka till dialogrutan Hantera kolumner.
 6. Klicka på OK. Din nya kolumn visas i Markeringslistan .
 7. Spara (Ctrl+S) dina ändringar för att få in dem i din käll-PDF.

Använd det anpassade filtret i Excel

När du har skapat en anpassad kolumn i Revu följer du de här stegen för att använda den som ett filter för Mängdlänk.

 1. Öppna den länkade Excel-filen.
 2. Högerklicka på en cell och gå till Mängdlänk > Skapa .
 3. Från dialogrutan Skapa länk väljer du Totalt för mätningar.
 4. I nästa listruta väljer du ditt anpassade filter och klickar på OK. Mätsumman visas i den valda cellen.

Redigera filter

Mätningarna kan ändras i Excel i realtid, men dina filtreringskriterier måste ändras manuellt. Du gör detta genom att högerklicka på en länkad cell och välja Mängdlänk > Hantera . Klicka för att markera namnet på en cell och klicka sedan på Redigera. Här kan du ändra filtret för valfri länkad cell eller ta bort länken helt.

Related Articles