Markören och markeringar flyttar sig oväntat

Andra versioner av den här artikeln:

Problem

När du placerar ut markeringar verkar markören fastna på vissa punkter i dokumentet.

Orsak

Snap-funktionen är aktiverad. Snap gör det enkelt att placera ut dina markeringar exakt där du vill ha dem genom att ”fästa” din markör till PDF-innehåll eller andra markeringar.  De knappar som används för att aktivera och inaktivera Snap-alternativen finns på två olika platser – i menyn Visa och i statusfältet, som finns längst ned i programfönstret för Revu. Knapparna markeras med blått när de är aktiva. Tryck på F8-tangenten för att visa statusfältet om det inte visas för närvarande.

Statusfältet innehåller sex knappar som du kan använda för att snabbt växla mellan inställningarna. Det är viktigt att tänka på att Visa rutnät, Återanvänd och Synka inte har fästfunktionalitet. Alla tre är dock kopplade till placeringen av markeringar, vilket gör dem viktiga att ta upp.

Visa rutnät  (Shift+F9)Visar rutnätspunkter på PDF-sidan.  Det här gör inte att markören fäster vid punkterna.

Snap mot rutnät  (Ctrl+Shift+F9): När det här alternativet är aktiverat fäster markören vid den närmaste rutnätspunkten, även om rutnätet inte visas.

Snap mot innehåll  (Ctrl+Shift+F8): Markören fäster vid det underliggande innehållet i PDF:en. En liten, fyrkantig markör i blått indikerar att markören befinner sig i närheten av en hörnpunkt att fästa vid. En fyrkant (inte blåmarkerad) visas när markören är nära ett objekt att fästa vid.

Snap mot markering  (Ctrl+Shift+F7): Markören fäster vid andra markeringar i PDF:en, precis som Snap mot innehåll fäster vid PDF-innehåll. Även horisontella och vertikala riktlinjer visas och gör att du kan fästa till den horisontella eller vertikala placeringen av punkter i andra markeringar, även om de inte visas för närvarande. Snap mot markering är väldigt användbart när du skapar former eller ett dokument där markeringarna måste vara helt i linje med varandra.

Återanvänd markeringsverktyg  : Gör att samma verktyg kan användas flera gånger utan att du behöver trycka på knappen i verktygsfältet igen. Det här läget är väldigt användbart när du lägger till samma markering i PDF:en flera gånger.

Synkronisera dokument och Synkronisera sida: Synkroniserar visningen av flera PDF:er vid visning av dokument med ett av lägena för Delad vy.


Tips och tangentbordsgenvägar

  • Snap mot innehåll fungerar enbart med vektorinnehåll i PDF:en. Funktionen fäster till exempel vid linjer och bågar i en PDF som skapats från en CAD-ritning. Den fäster inte vid bildinnehåll, som i en skannad PDF. Klicka här för mer information om de olika typerna av innehåll på PDF-sidan.
  • Du kan inaktivera fästfunktionaliteten tillfälligt genom att hålla ned Ctrl-tangenten när du skapar en markering.
  • Håll ned Skift-tangenten när du skapar ett linje- eller längdmått för att fästa linjen vid 0, 45 eller 90 grader.
  • Snap mot innehåll är som standard aktiverat i Mätverktygen . Håll ned Ctrl-tangenten för att tillfälligt inaktivera fästfunktionen eller avmarkera kryssrutan Snap mot innehåll längst ned under fliken Mätningar för att inaktivera den permanent.
  • Du kan anpassa storleken på rutnätet och vilka typer av punkter som dina markeringar ska fästa vid. Klicka på Revu > Inställningar och sedan på Rutnät och Snap eller tryck på Ctrl + K och klicka sedan på Rutnät och Snap.
  • Dela vy gör att du kan dela upp visningen i Revu i flera paneler, så att du kan visa flera PDF:er samtidigt.

 

Related Articles