Konfigurera mushjulet | Revu 2019


Andra versioner av den här artikeln:

I Revu kan du använda mushjulet för att göra två olika saker: zooma och skrolla. Mushjulets standardbeteende beror på den aktiva sidlayouten, men kan ändras enligt dina önskemål.

Växla sidlayout

Din sidlayout avgör mushjulets standardbeteende:

 • Enkel sidvisning  (Ctrl+4) – zooma
 • Kontinuerligt läge (Ctrl+5) – skrolla
 • Sida vid sida  (Ctrl+6) – zooma
 • Kontinuerlig visning sida vid sida  (Ctrl+7) – zooma

Om du vill växla sidlayout navigerar du till menyn Visa och väljer ett av följande alternativ: Du kan även klicka på motsvarande ikon i navigeringsfältet.

Genom att hålla Ctrl-tangenten intryckt samtidigt som du skrollar med musen kan du växla mellan att zooma och skrolla. Så om mushjulet är i zoomläge skrollar det medan Ctrl hålls intryckt och tvärt emot om mushjulet är i skrolläge.

Ställ in standardbeteende och standardlayout

 

Justera mushjulets beteende:

 1. Klicka på Revu > Inställningar eller använd tangentbordsgenvägenCtrl + K.
 2. Klicka på Allmänt > Navigering.
 3. Klicka på Zooma eller Skrolla i rullgardinsmenyerna för ensidesläge och kontinuerligt läge för att ange önskat beteende för varje läge.

Justera standardinställning för sidlayout:

 1. Klicka på fliken Dokument.
 2. Ändra till den inställning du vill ha i rullgardinsmenyn Sidlayout. Det här avgör vilken layout som aktiveras när ett nytt dokument öppnas för första gången.
  • Dokumentbaserat: Öppnar PDF-filer med flera sidor i kontinuerligt läge. PDF-filer med en sida öppnas i ensidesläge.
  • Identifiera automatiskt efter sidstorlek: Sidlayouten baseras på pappersstorleken – sidor kortare än 35,5 cm använder inställningen för kontinuerligt läge, medan sidor som är 35,5 cm eller längre använder inställningen för enkel sidvisning.
 3. Klicka på OK.

Related Articles