Bluebeam® Revu® – Ändringar i användargränssnitt

Nedan hittar du en fullständig lista över ändringar i gränssnittet i Revu 2018.


Nytt användargränssnitt (UI)

Det intuitiva gränssnittet och de enkla navigeringsverktygen i Revu® har utformats för att du enkelt ska komma åt rätt verktyg. Uppdaterade symboler och gränssnitt förbättrar läsbarhet och igenkännande. Användarupplevelser har utvecklats för att minska antalet klick, maximera skärmutrymmet för dokument och hjälpa användare hitta viktiga funktioner enklare.


Rullgardinsmenyer

Med de nya rullgardinsmenyerna använder du färre klick för att hitta olika funktioner. De nya menyerna är även förenklade för att ta upp mindre skärmutrymme.


Paneler

Panelerna visas på sidan i stället för som flikar inuti paneler. Du kan visa och komma åt panelerna omedelbart utan att behöva ändra storlek på delar i gränssnittet, vilket påverkar synlighet och flöde. Och du navigerar snabbare när det bara krävs ett klick på symbolerna för att öppna och stänga dem.

Panelerna har även uppdaterats för att inkludera rullgardinsmenyer under panelnamnen så att du enkelt kan se vilken panel som är öppen samtidigt som relevanta verktyg i visas i rullgardinsmenyn. Användarupplevelsen förenklas när du kan interagera med panelerna.


Verktygsfält för egenskaper

Det nya verktygsfältet reagerar på dina åtgärder genom att visa relevant information och kontroller. Det maximerar effektiviteten när rätt verktyg visas vid rätt tillfällen. När du väljer olika verktyg och markeringar visas ett dynamiskt verktygsfält med omedelbar åtkomst till de mest relevanta och använda kontrollerna. Förenkla arbetsflödena och spara mer skärmutrymme genom att minska antalet verktygsfält som hör till arbetsflödet, som Teckensnitt och Linjeformat.

Över 40 unika konfigurationer, inklusive:

  • Dokumentegenskaper
  • Egenskaper för markering
  • Måttegenskaper
  • Flikegenskaper för Studio-projekt
  • Dokumentegenskaper för Studio-projekt
  • Egenskaper för Studio-sessioner
  • WebTab

Studio-projekt

Den omdesignade integreringsfunktionen för Studio-projekt har ett uppdaterat gränssnitt med flikar, vilket gör det enkelt och intuitivt att navigera. Studio-panelen fokuserar fortfarande på listan med tillgängliga Projekt och Sessioner och låter dig komma åt flera Studio-projekt samtidigt.

Viktiga uppdateringar:

 

Fliken Studio-projekt

Du har nu olika navigeringspaneler med en instrumentpanel som visar projektfiler och -mappar. Den större arbetsytan gör det mycket enklare att arbeta med större antal filer och mappar. Du kan enkelt navigera bland dina paneler med hjälp av länkstigen eller navigeringspanelen.

Snabbfunktioner

Vanliga funktioner (till exempel överför filer, överför mapp, checka in/ut) syns tydligare och gör det enkelt att konsekvent att lära dig hantera filer i projektets alla stadier.

Miniatyrvy och listvy

Du kan visa dina projekt i miniatyrvy eller listvy. Listvyn har olika sorteringsalternativ beroende på tillgänglig information. Filsymbolerna har också uppdaterats för att skilja mellan filtyper.

Tillgång till flera projekt

Med det nya gränssnittet med flikar kan du arbeta i flera projekt samtidigt. Detta ökar effektivitet för projekt som kräver åtkomst till information från olika projekt. Du kan även hyperlänka mellan olika projektfiler för förbättrad, smidigare navigering mellan projektfiler.

Delad vy och Visa filer

Du kan använda funktionen Delad vy för att visa navigeringspanelen och projektfiler sida vid sida i en delad vy samt använda funktionen Visa filer för att visa filer i navigeringspanelen. Det nya alternativet Delad vy gör det smidigare att öppna flera filer och du kommer åt navigeringspanelen hela tiden medan de tittar på dina dokument.

Du kan även använda funktionen Expandera till instrumentpanel för att få ett enklare gränssnitt när du använder funktionen Delad vy.

Väntande

Projekt har nu stöd för dra och släpp med bakgrundsöverföring för mappar och filer, så att du enklare kan hantera projektfiler. Du kan nu fortsätta arbeta i Revu utan att behöva vänta medan filerna överförs.

Offline-pinkod

Du kan skapa en pinkod för att komma åt lokala Studio-projekt när du inte har någon internetanslutning för att logga in i Studio. Om du vill ställa in en offline-pinkod måste du först logga in i Studio och sedan välja “Offline-åtkomst“ i Revu-inställningarna för Studio.


Studio-sessioner

Sessionslistan i Studio-panelen har uppdaterats med nya symbolstatusar för sessioner som upphör inom kort, har upphört eller är inaktiva.


Anpassningsbara tangentbordsgenvägar

Nu kan du anpassa tangentbordsgenvägar och omdirigera befintliga genvägar efter dina egna arbetsflödesbehov. Vi har även nyligen lagt till support för genvägar till många andra verktyg, inklusive Batchverktyg, Klipp ut innehåll, Radera innehåll, Inaktivera linjevikter, Platser, Utrymmen och Verktygssatser.

Du kan exportera och importera anpassade tangentbordsgenvägar för enkel delning och så att du kan skapa standardiserade anpassade tangentbordsgenvägar.


Registrering och guider i appen

Revu 2018 fokuserar på att förenkla gränssnittet och hjälpa dig upptäcka verktyg som ökar din effektivitet. Med nya Registrering och guider i appen kan du välja mellan flera arbetsflödesbaserade moduler för att titta på en kort video om hur du kan använda Revu i ditt arbete. Dessa moduler kommer med nya smidiga profiler, verktygsuppsättningar och till och med exempelfiler för att hjälpa dig testa olika verktyg i Revu.


Chromium WebTab

WebTab i Revu använder nu Chromium för att ge en förbättrad upplevelse i Revu.


Visningsläge

I Revu finns nu ett särskilt Visningsläge som gör att du kan visa PDF-filer och delta i Studio-sessioner utan en Revu-licens. Visningsläget ersätter den separata Vu-produkten. Har du en öppen licens kan du nu släppa och hämta en licens när du byter mellan Visningsläge och Markeringsläge. Detta gör det enklare att hantera delade licenser. För att uppgradera till den fullständiga versionen av Revu måste du inte längre avinstallera och installera. Istället registrerar du dig bara med en giltig produktnyckel och serienummer.


Ny färgväljare

Den nya färgväljaren har förbättrade alternativ och gör det enklare att skapa och återanvända anpassade färger. Hex- och RGB-värden tillsammans med nya verktygstips som visar standardfärgnamn förbättrar åtkomsten för färgblinda användare.


Dölj paneler automatiskt

Aktivera Dölj paneler automatiskt för ännu mer skärmutrymme. Expanderade paneler förblir öppna, men när du stänger paneler döljs de automatiskt och dyker upp igen när du rör med muspekaren över dem.


Förenklad installation och separat 32-bitarsinstallationsprogram

Hämtningsstorleken minskas när installationsprogrammen för 32- och 64-bitarsversionerna av Revu delas upp. Detta gör hämtningen snabbare och det kräver mindre utrymme på enheten. Installationsinställningarna har också förenklats för att göra installationen snabbare.


Förenklad IE-plugin

Pluginen för Internet Explorer har förenklats rejält för att göra det enklare att redigera filer direkt i Revu.


Sidstorlek, sidskala, koordinater

Nu finns det nya alternativ för att visa sidstorlek, sidskala och koordinater i ett verktygsfält för en snabbreferens och kalibrering med ett enda klick.


Förenklade batchprocesser

Flera batchprocesser har uppdaterats så att det krävs färre klick för att slutföra dem – nu är de både snabbare och enklare att använda.

  • Det finns nya alternativ för sidintervall för flera batchverktyg, däribland alternativet att göra en batchutskrift av ett sidintervall.
  • En ny filväljare för batchverktyg gör det möjligt att spara och hämta filkonfigurationer så att användare enkelt kan återanvända en sparad filgrupp.
  • Sammanfattningarna för Markeringslistan och för Batch har nu samlats i en dialogruta för bättre konsekvens och ytterligare funktioner. Funktionen Batchsammanfattning kan nu användas för alla typer av sammanfattningar, däribland PDF-mallar, och du kan sortera efter flera kolumner och skapa flera rapporter på en gång.

Bluebeam Kontrollpanel

Inställningarna i Bluebeam® Kontrollpanel har förenklats och omorganiserats för tydligare layout och enklare användning. Om du har installationer sida vid sida startas nu den senaste versionen av Bluebeam Kontrollpanel som standard för att tillåta pluginhantering för alla installerade versioner.


Lager

Med panelen Lager får du nu snabb åtkomst till olika lageralternativ (lås, skriv ut och exportera) och med det nya växlingsbeteendet för lagersynlighet kan du visa/dölja underordnade lager med överordnade lager.


Set

PDF-förhandsvisning kan nu inaktiveras i listvyn.


Markörer

Alla Revu-markörer har uppdaterats för att tydligt visa valda verktyg. Detta ger en mer intuitiv upplevelse när du använder med markeringar eller verktyg.


Profiler

Revu 2018 inkluderar fyra nya profiler som har skapats för det nya gränssnittet. Profilerna lyfter fram de mest använda verktygen och funktionerna i Revu utifrån arbetsflödena.


Uppdaterad dialogruta för inställningar

Revus dialogruta för inställningar har uppdaterats för att organisera inställningar i en förenklad layout, så att det är lättare att hitta och anpassa vanliga alternativ.


Förbättrad valmöjlighet för Återanvänd och Markering

Uppdateringar har gjorts för återanvändning och val av markeringar. Nu kan du interagera med markeringar och anpassa kontrollpunkter över hela programmet på ett mer intuitivt och konsekvent sätt. I Revu 2018 kan du modifiera markeringar direkt i läget Återanvänd och ändå fortfarande sätta en identisk markeringstyp.


Tool Chest

Tool Chest-menyn har uppdaterats så att den förblir öppen när du redigerar. Detta gör det enklare att slå på/av Tool Chests.


Flaggor

Den nya panelen Flaggor ersätter den tidigare fliken Flaggor, för enklare navigering och ett mer konsekvent gränssnitt.

Se buggfixar i Revu 2018 (Viktig information).

Related Articles