Fel vid registrering av Revu

För att Bluebeams licenstjänst ska fortsätta att fungera smidigt utför vi schemalagt underhåll lördagen den 1 februari mellan kl. 10.00 och kl. 22.00 PST

Under den här tiden går det inte att komma åt eller registrera Bluebeam Gateway.

Problem

Ett av nedanstående felmeddelanden visas när du försöker registrera din Bluebeam-programvara.

Lösning

Kontrollera ditt licenscertifikat

Det första du ska göra är att bekräfta att programvarans utgåva (Standard, CAD eller eXtreme®) och versionsnummer, som visas i dialogrutan Registrering, och det serienummer och den produktnyckel du angett stämmer med uppgifterna i det licenscertifikat som skickats från registration@bluebeamops.com.

Om du har tappat bort ditt licenscertifikat kan du kontakta Licens och registrering för att begära en kopia.

Vanliga fel vid registrering av Revu