Bluebeam-ID (BBID)

Vad är ett Bluebeam ID?

I syfte att förbättra licenshanteringen och kontoåtkomsten har vi slagit ihop åtkomsten till Bluebeam Studio och Bluebeam Gateway i en och samma inloggning, som kallas för Bluebeam-ID (BBID).

Studio-konton och Bluebeam-ID

Om du hade ett Bluebeam Studio-konto innan mars 2019 är dina inloggningsuppgifter för Studio nu ditt BBID. Du bör inte uppleva någon skillnad under inloggningsförloppet. Logga in på Studio med e-postadressen och lösenordet för ditt befintliga Studio-konto. Du kan återställa ditt lösenord vid behov.

Skapa ett Bluebeam-ID:

Ett BBID kan användas för att logga in på Studio i Revu, Bluebeam Drawings och Bluebeam Gateway (om du är Gateway-administratör). Om du inte redan har ett BBID (som tidigare kallades Studio-konto) blir du ombedd att skapa ett när du försöker logga in på någon av dessa tjänster.

Ändra den e-postadress som är kopplad till ditt Bluebeam-ID

Om du behöver ändra den e-postadress som du använder för ett BBID följer du stegen under Ändra e-postadressen för ditt Studio-konto (BBID).

Komma åt Gateway med ditt Bluebeam-ID

Om du är Gateway-administratör och senast loggade in på Gateway före mars 2019 kan dina inloggningsuppgifter ha ändrats.

  • Om ditt befintliga Gateway-konto har samma e-postadress som ditt Studio-konto:

    Denna e-postadress är nu ditt BBID. Logga in med samma e-postadress och lösenord som för ditt Studio-konto. Du kan återställa ditt lösenord vid behov.

  • Om ditt befintliga Gateway-konto har en annan e-postadress än ditt Studio-konto:Skapa ett BBID med samma e-postadress som ditt befintliga Gateway-konto.
  • Om du har ett Gateway-konto men aldrig har haft ett Studio-konto:Skapa ett BBID med samma e-postadress som ditt befintliga Gateway-konto.
    Om du inte använder samma e-postadress som till ditt befintliga Gateway-konto överförs inte din licensinformation till ditt BBID.