Installationsinställningar för administratörer med alternativet ”Behåll tidigare version”

Andra versioner av den här artikeln:

Sammanfattning

Funktionerna i Bluebeam Administrator vid installation med alternativet att behålla tidigare version.

Relevanta produkter

Revu 2017 och senare


Med Revu 2017 kan du installera testversionen av Revu 2017 medan du behåller din befintliga Revu 2016-installation genom att välja alternativet Behåll tidigare version vid installationen. Det här fungerar bara med Revu 2016. Det finns några nya inställningar i Bluebeam Administrator som gör det möjligt att växla mellan de två versionerna av plugin-programmen och Revu.

Fliken Plugin-program

Plugin-listan innehåller plugin-program för både Revu 2016 och 2017, så du kan växla mellan dem om det behövs. Växla mellan plugin-versioner:

  1. Stäng programmet.
  2. Avmarkera det aktuella plugin-programmet, markera det önskade plugin-programmet och klicka på OK.
  3. Starta om programmet.

Fliken Revu

I listrutan Revu-version kan du växla standard mellan de två versionerna av Revu. Välj version och klicka på Tillämpa.

Obs! Alternativet Snabbstart måste vara avaktiverat och inte laddat för att växla från den aktiva versionen av Revu.

Licens och registrering: Du kan registrera Revu 2017 om du bestämmer dig för att uppgradera. Om du gör på detta sätt kan de två versionerna av Revu dock inte använda samma licens.

Related Articles