Vi presenterar Studio SE

Denna artikel gäller:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Studio SE är en ny Bluebeam Studio-instans i Sverige som gör att du kan samarbeta och hantera projektinformation effektivt samtidigt som lokala krav uppfylls. Om du befinner dig utanför USA kan det hända att du märker att det går fortare att ladda upp eller ladda ner om du väljer en Studio-instans som ligger i en region närmare dig. Studio-instanserna är helt oberoende av varandra, och inga användardata eller användarkonton delas mellan dem. Det betyder att alla som du vill samarbeta med på Studio SE också måste vara anslutna till Studio SE. Se Byta region för Bluebeam Studio om du vill veta mer om alla tillgängliga Studio-instanser och de regionala bestämmelser och krav som gäller för dem.

Hur kommer jag åt Studio SE?

I Revu 2019 eller senare kan du välja Studio-region. Om du inte redan har gjort det måste du skapa ett Bluebeam-ID (BBID) som är specifikt för Studio SE.

I Revu 20:
 1. Öppna Studio-panelen (Alt+C)
 2. Klicka på flaggikonen och välj Studio SE .
 3. Logga in med ditt Bluebeam-ID för Studio SE.
Användare av Revu 2019 måste först lägga till Studio SE i serverlistan:
 1. I Studio-panelen (Alt+C) klickar du på flaggikonen och väljer Hantera servrar .
 2. Klicka på Lägg till och skriv sedan bluebeamstudio.se i fältet Adress.
 3. Klicka på OK.
 4. Logga in med ditt Bluebeam-ID för Studio SE.

Studio SE visas nu i serverlistan.

Vanliga frågor om Studio SE

Var lagrar Studio SE mina data?

Serverregionen Studio SE är värdbaserad på en AWS-instans i Stockholmsregionen.

Efterlever Studio SE GDPR?
Mitt team talar svenska. Kommer allt i den svenska Studio-instansen att vara översatt för dem?
 • Svenska användare som kommer åt Studio i Revu för Windows kan räkna med att få se hela gränssnittet på svenska.
 • E-postmeddelanden som skickas från Studio är för närvarande bara tillgängliga på engelska, oavsett vilken instans som används.
 • Studio-portalen är endast tillgänglig på engelska.
Mitt team talar inte svenska. Kommer de ändå att kunna använda Studio SE?

Ja. Eftersom servervalet inte är kopplat till användarens språkinställningar går det bra att ansluta till valfri Studio-instans och samtidigt välja vilket språk som helst som stöds i panelen för Revu-inställningar. Automatiska e-postmeddelanden som skickas från Studio kommer dock för närvarande även fortsättningsvis att vara på engelska.

När kommer Studio (användargränssnitt, e-postmeddelanden m.m.) att finnas på andra språk?

För närvarande kan vi inte uppge någon specifik tidsplan för översättning av allt Studio-innehåll till andra språk än engelska.

Finns det någon lista över URL:erna för alla Studio-regioner som är tillgängliga för närvarande?
Vilka säkerhetsprotokoll följer Studio?

Vi på Bluebeam ser våra kunders datasäkerhet som en av våra främsta prioriteringar. Studio-plattformens infrastruktur innehåller stränga åtkomstkontroller och bygger på ledande praxis för multifaktorautentisering samt identitets- och åtkomsthantering. Vi säkerställer även noggrann åtkomstloggning och hantering av ändringskontroll samt genomför regelbundna sårbarhetsbedömningar. Mer information finns i vår säkerhetsguide för Studio.

Hur bjuder jag in en användare som använder ett konto i en annan Studio-region till en session eller ett projekt?

Du bjuder in dem på samma sätt som alla andra användare. De kommer att behöva skapa ett nytt BBID för den Studio-region där sessionen eller projektet ligger.

Hur kan jag återställa en borttagen session eller ett borttaget sessionsdokument i en annan Studio-region?
Kommer mitt konto för en Studio-region utanför USA att fungera tillsammans med Bluebeam Gateway?

Gateway är endast kompatibelt med konton baserade i USA. Gateway-administratörer måste fortsätta att använda sina USA-baserade BBID-konton för att hantera licenser genom Bluebeam Gateway.

Erbjuder Studio-regioner utanför USA någon API, eller tillgång till Studio Prime?

Åtkomst till Studio Prime och API är endast tillgänglig från Studio-regionen i USA.

Kan jag välja en Studio-region i Revu för iPad?

Möjligheten att välja en Studio-region lades till genom en uppdatering som gjordes nyligen. Uppdatera Revu för iPad för att se till att du använder den senaste versionen. Gör så här för att byta Studio-region:

 1. Öppna fönstret Inställningar .
 2. Välj Studio i sidofältet.
 3. I fältet Server skriver du in URL:en för önskad Studio-instans, till exempel https://bluebeamstudio.se.
 4. Stäng fönstret Inställningar.

Revu för iPad ska nu vara anslutet till din valda Studio-region.

Kommer dessa Studio-regioner att ha stöd för SSO eller tvåfaktorautentisering?

SSO/2FA är inte tillgängligt just nu, men vi planerar att stödja det längre fram.

Studio SE är den server i Sverige som är värd för Studio, plattformen för molnlagring och onlinesamarbete i Revu.

Related Articles