3D-Markering

Använd Bluebeam Revu för att markera PDF-filer i 3D-format.

Placera en Markering i en PDF-Fil i 3D-Format

En markering i 3D-innehåll i en PDF-fil måste förankras i en enkel 2D-vy. Av denna anledning skapas en ny vy automatiskt när du lägger till en markering i en PDF-fil i 3D-format. Du kan sedan placera så många markeringar du vill i den vyn. Om du flyttar kameran och lägger till en ny markering skapas en ny vy. Alla vyer hanteras i sektionen Vyer under fliken 3D-odell.

För att infoga en ny markering i en ny vy:

  • Använd verktygen för Musinteragering för att placera modellen där du vill ha den.
  • Klicka på ett markeringsverktyg och placera sedan in markeringen.

En ny vy med standardnamnet “Markeringsvy” skapas. I sektionen Vyer under fliken 3D-modell visas en Markeringsindikator för att påpeka att det finns markeringar i just den vyn. I det översta högra hörnet av 3D-modellfönstret visas . Detta indikerar att du är i en vy med markeringar.

För att infoga en markering i en befintlig vy, se till att först välja den vy som du vill lägga till en markering i:

  • 3D-hovringsraden, klicka på listan och klicka sedan på Vynamnet.

    -eller-

  • Under fliken 3D-modell i sektionen Vyer, klicka på vynamnet.
  • När vyn har lästs in kan du placera markeringen i den. Vyn visar sedan vilket indikerar att den har en arkering.

Avsluta Markeringsvyn

I läget Markeringsvy är 3D-bilden fryst och du kan inte längre flytta modellen med musen. För att avsluta läget Markeringsvy och interagera med modellen, klicka på . 3D-hovringsraden visas igen och du kan fortsätta interagera med modellen.

Hämta Fram Markeringsvyer

Du kan hämta fram markeringsvyer på samma sätt som du hämtar fram vyer utan markeringar: genom att klicka på namnet i sektionen Vyer under fliken 3D-modell, eller i listan över vyer som finns på 3D-hovringsraden. Dessutom tillhandahåller Bluebeam Revu en funktion som gör att du kan upptäcka markeringar på själva 3D-modellen.

Markeringsindikatorer i Interaktivt Läge

När du interagerar med en 3D-modell visas en transparent blå markeringsindikator på den ungefärliga plats där en markering placerats. Klicka på bubblan för att gå direkt till vyn som innehåller den här markeringen. Här följer ett exempel.

Markeringsindikator i interaktivt 3D-läge:Associerad markeringsvy:

3D-Vykolumn i Markeringslistan

Markeringslistan spårar alla markeringar oavsett om de är i 3D eller 2D. För att hämta fram en

markering och dess associerade vy, klicka helt enkelt på den i listan.

För att sortera Markeringslistan efter 3D-vyer:

  • På knappraden i Markeringslistan, klicka på Kolumner och klicka sedan på 3D-vy.
  • Klicka på kolumnrubriken i 3D-vyn för att sortera efter 3D-vy.