Tidligere Versjoner

Revu

Revu 1 til og med 7 er bare kompatible med Windows-versjonene oppført nedenfor, som Microsoft ikke lenger støtter. Som en følge av dette kan vi ikke tilby støtte for disse versjonene av Revu.

Product Version Release Notes
Bluebeam Revu 8 Standard 8.5.1 [32-Bit] 8.5.1 [64-bit] 8.5.1
Bluebeam Revu 8 CAD 8.5.1 [32-bit] 8.5.1 [64-bit] 8.5.1
Bluebeam Revu 7 Standard 7.2.1 [32-bit] 7.2.1 [64-bit] 7.2.1
Bluebeam Revu 7 CAD 7.2.1 [32-bit] 7.2.1 [64-bit] 7.2.1
Bluebeam Revu 6 Standard 6.5.4 [32-bit] 6.5.4 [64-bit] 6.5.4
Bluebeam Revu 6 CAD 6.5.4 [32-bit] 6.5.4 [64-bit] 6.5.4
Bluebeam Revu 5 Standard 5.5.3 [32-bit] 5.5.3 [64-bit] 5.5.3
Bluebeam Revu 5 CAD 5.5.3 [32-bit] 5.5.3 [64-bit] 5.5.3
Bluebeam PDF Revu 4.7.1
Bluebeam PDF Revu AutoCAD Edition 4.7.1
Bluebeam PDF Revu SolidWorks Edition 4.7.1
Bluebeam Lite 2.5.2 1.6.1
Bluebeam Conversion Server 3.5.1 2.0 1.5
Pushbutton Plus for AutoCAD 3.5.2
Pushbutton Plus for SolidWorks 3.5.2
Pushbutton PDF for SolidWorks 2.4.1
Pushbutton PDF 2.2.8

Bluebeam Vu

Vu oppdateres ikke lenger som frittstående produkt.Funksjonaliteten til Vu er nå tilgjengelig ved å bruke Visningsmodus.
Product Version Install
Vu 2017 2017.0.40 Download
Vu 2016 2016.5.2 Download
Vu 2015 2015.6 Download
Vu 12 12.6 Download
Vu 11 11.7 Download
Vu 10 10.2.3 Download

Bluebeam Q

Product Install
4.5.3 32-BIT 64-BIT