Installatiehandleiding Revu

Dit artikel is van toepassing op:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Spring naar andere versies:

In deze tutorial staat hoe u Revu kunt installeren op uw Microsoft®  Windows®  computer.

Als u een IT-beheerder bent en Revu op meerdere computers probeert te implementeren, kunt u de MSI-bestanden downloaden uit de Revu Enterprise Deployment-pakketten.Deze worden uitgelegd in onze handleidingen voor Enterprise-installatieen Enterprise-beheer van Revu.

Controleer uw Windows-updates

Voordat u Revu gaat installeren, raden we u aan de nieuwste Windows-updates te installeren en eventueel opnieuw op te starten. Als u dit niet doet, kan dit problemen veroorzaken met het .NET Framework en de installaties van Revu.

Zie de volgende pagina’s om te controleren op Windows-updates:

Revu downloaden

Als u dit nog niet gedaan hebt, kunt u naar ons Downloadcentrum gaan en het installatiepakket downloaden voor de editie en softwareversie die op uw licentiecertificaat staat.

Studio-gebruikers

Voordat u een upgrade uitvoert of een nieuwe versie van Revu installeert, checkt u alle projectbestanden in en zorgt u ervoor dat alle sessie-items die in behandeling zijn geüpload om mogelijke gegevensconflicten tussen versies te voorkomen. Klik hier voor meer informatie over het in overeenstemming brengen van wijzigingen.

Revu installeren

Nu het Revu-installatieprogramma gedownload is en uw computer up-to-date is, kunt u beginnen met het installeren:

 1. Open het installatiebestand van Revu dat u hebt gedownload via het Downloadcentrum.
 2. Als het dialoogvenster InstallShield Wizardwordt weergegeven, selecteert u de gewenste taal en klikt u op Volgende.Foto installatievenster
 3. Als u reeds een eerdere versie van Revu hebt geïnstalleerd (Revu 2016 en nieuwer), kan het dialoogvenster Installatie-opties verschijnen.
  • Klik op Upgrade als u uw huidige software wilt bijwerken naar de nieuwste versie (bijv. Revu 2019 naar Revu 20.)
  • Klik op Side-by-Side als u een nieuwe versie van Revu installeert om onder de loep te nemen voordat u het aanschaft. Op die manier kunt u beide versies van Revu behouden op uw computer.Foto installatievenster met installatie-opties
 4. Klik op Installeren zodra u uw keuze hebt gemaakt.
  Als Revu het .NET Framework tijdens dit proces moet installeren, dan wordt u gevraagd om de computer opnieuw op te starten. Als dit u gevraagd wordt, slaat u uw werk op en sluit u alle andere programma’s voordat u op Opnieuw opstarten klikt. De installatie van Revu wordt automatisch hervat als uw computer opnieuw is opgestart.
 5. Als de Bluebeam-registratie verschijnt, voert u het serienummer wn productsleutel in die op het licentiecertificaat staan dat vanuit registration@bluebeamops.com naar uw e-mailadres is gestuurd ten tijde van aankoop.Foto dialoogvenster registratie
 6. Klik op Registreren. Als u nog geen licentie hebt aangeschaft of als u de registratie een andere keer wilt doen, klikt u op Als proefversie gebruiken.
 7. Klik in het laatste dialoogvenster van de installatie op Voltooien. Start Revu of Bluebeam Administrator niet op voordat u op Voltooien hebt geklikt en het installatievenster is gesloten.

De installatie is nu voltooid. Mogelijk moet u Windows opnieuw opstarten voordat u doorgaat. Sla uw werk op en sluit eventuele toepassingen voordat u opnieuw opstart.

Problemen oplossen

Zie Revu registratiefoutenvoor een lijst met algemene oplossingen voor hulp bij mogelijke fouten tijdens het registratieproces. Neem contact met ons op voor verdere hulp bij installatie en registratie als een probleem aanhoudt.

Andere versies van dit artikel

Revu 2017 en lager

Samenvatting

Installatiehandleiding: Bluebeam Revu en Vu 2017 installeren


Relevante producten

Bluebeam Revu en Vu 2017


Bedankt dat u Bluebeam Revu 2017 hebt gekozen! In deze tutorial leert u hoe u Revu op uw Windows-computer kunt installeren.

Hoewel in dit artikel de installatie op Windows 10 wordt uitgevoerd, zijn de instructies ook van toepassing bij installaties op Windows 8.1 en Windows 7 Service Pack 1. Hierbij komen slechts enkele kleine wijzigingen voor.

Zie de pagina Enterprise-installatie als u Revu op meerdere computers wilt installeren. Hier vindt u de MSI-installatiepakketten, de Revu Enterprise-installatiehandleiding en de Revu Enterprise-beheerdershandleiding.

Bluebeam Revu downloaden

In de volgende instructies wordt ervan uitgegaan dat u het installatiebestand voor Bluebeam Revu al hebt gedownload. Als u dat nog niet hebt gedaan, gaat u naar onze pagina Downloads & updates en downloadt u het installatieprogramma voor de editie en softwareversie die op uw licentiecertificaat worden vermeld.

Controleer uw Windows-updates

Wij raden u aan ervoor te zorgen dat uw Windows-updates actueel zijn en dat het systeem niet meer opnieuw opgestart hoeft te worden voordat u Revu installeert.

Er kunnen problemen ontstaan met de installaties van Microsoft .NET Framework en Revu als het systeem nog opnieuw opgestart moet worden.

Windows 10

Klik in Windows op Start en vervolgens op Instellingen en Bijwerken en beveiliging om te controleren of uw computer moet worden bijgewerkt. Wacht op “Uw apparaat is up-to-date.

Klik op Opnieuw opstarten als u een melding ziet “Opnieuw opstarten is gepland” of klik op Nu installeren als er updates beschikbaar zijn. U moet deze handeling verrichten om het Windows Update-proces te voltooien.

Windows 7

Klik in Windows op de knop Start, typ Windows Update en druk op Enter om te controleren of uw computer moet worden bijgewerkt. Wacht op ‘Windows is up-to-date’.

Klik op Nu opnieuw opstarten wanneer het bericht “De updates zijn met succes geïnstalleerd” verschijnt en aangeeft “Nu opnieuw opstarten om installatie te voltooien.” U moet deze handeling verrichten om het Windows Update-proces te voltooien.

Bluebeam Revu installeren

 1. Dubbelklik op het installatiebestand van Bluebeam Revu dat u eerder hebt gedownload en start het installatieproces.
 2. Wanneer het dialoogvenster InstallShield Wizard wordt weergegeven, selecteert u de gewenste taal (als deze afwijkt van de geselecteerde taal) en klikt u op Volgende.
 3. Als Revu 2016 is geïnstalleerd, wordt de dialoogvenster Vorige versie gedetecteerd weergegeven. Klik op Vorige versie upgraden als u uw Revu-licentie hebt geüpgraded naar Revu 2017. Klik op Vorige versie behouden als u geen upgrade hebt uitgevoerd en Revu 2017 installeert om de nieuwe versie te beoordelen voordat u deze koopt. Klik op Volgende nadat u hebt geselecteerd dat u de vorige versie wilt upgraden of behouden.
  Bij beide opties worden uw bestaande Revu-instellingen gemigreerd naar de nieuwe versie.

 4. Lees de licentieovereenkomst zorgvuldig door, klik op “Ik accepteer de voorwaarden van de licentieovereenkomst” als u ermee instemt en klik vervolgens op Volgende.
 5. U moet mogelijk het product selecteren dat u wilt installeren door op Standard, CAD of eXtreme te klikken. Klik vervolgens op Volgende.
 6. Selecteer uw installatie-opties: klik op Installeren om de standaarddoelmap te accepteren en klik op Volgende.

  Klik op Bladeren als u de software in een andere map wilt installeren, selecteer de nieuwe locatie en klik op Volgende om door te gaan met de installatie.

 7. Tijdens dit deel van het proces op Windows 8.1 of 7 SP1 wordt Microsoft .NET Framework 4.5.2 geïnstalleerd als uw computer nog niet beschikt over .NET versie 4.5 of hoger. Dit kan in sommige gevallen lang duren. Neem de tijd om dit proces te voltooien.
  Revu wordt niet juist geïnstalleerd zonder .NET Framework 4.5 of hoger.
 8. Klik op Nu opnieuw opstarten als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten nadat .NET Framework is geïnstalleerd.
Soms wordt de vraag voor opnieuw opstarten van .NET Framework 4.5.2 achter het Bluebeam Revu installatievenster geopend. Klik in dat geval op de .NET Framework-knop in de taakbalk van Windows om deze op de voorgrond weer te geven en klik op Nu opnieuw opstarten.

Geef de installatie van Revu voldoende tijd om te hervatten nadat .NET Framework is geïnstalleerd en Windows opnieuw is opgestart. De installatie van Revu wordt automatisch hervat, maar pas nadat Windows volledig is opgestart en alle programma’s die tegelijk met Windows opstarten zijn geladen. Als Outlook wordt gestart, dient u dit programma te sluiten voordat de installatie van Revu kan worden voltooid.

 • Wanneer het BlueBeam Registratie-venster verschijnt, voert u het serienummer en de productcode in. Deze codes staan op het licentiecertificaat dat werd verzonden toen de software werd aangeschaft. Klik vervolgens op Registreren. Als u nog geen licentie hebt gekocht of de registratie later wilt afronden, kunt u ook op Als proefversie gebruiken klikken. Door op Annuleren te klikken, slaat u het registratieproces over en wordt de proefversie geactiveerd.
 • Klik in het laatste dialoogvenster van de installatie op Voltooien. Start Revu of Bluebeam Administrator niet op voordat u op Voltooien hebt geklikt en het installatievenster is gesloten.
 • Na de installatie moet Windows mogelijk opnieuw worden opgestart. Sla uw werk op en sluit alle programma’s voordat u op Ja klikt om Windows opnieuw op te starten.

 


Installatieproblemen

We hebben veelgestelde vragen over verschillende installatieproblemen die zich zouden kunnen voordoen. Zie ons artikel over Bluebeam-registratiefouten als zich tijdens het registratieproces fouten voordoen.

Neem als het probleem aanhoudt contact met ons op voor vragen met betrekking tot licenties, registratie en softwareondersteuning.

Related Articles