Bluebeam ® Revu® 2018 Aanpassen – Werkbalken


Andere versies van dit artikel:

Samenvatting

Meer informatie over wat werkbalken zijn, hoe u ze toevoegt, indeelt en verbergt, hoe u hulpmiddelen uit werkbalken toevoegt, verplaatst en verwijdert en hoe u werkbalkindelingen opslaat in een profiel.

Relevante producten

Revu 2018


Dit deel van Bluebeam Revu 2018 aanpassen richt zich op de werkbalken onder de Menubalk en aan de linker- en rechterkant van de hoofdwerkruimte. Werkbalken zijn in essentie gegroepeerde pictogrammen in de interface van Revu die verschillende functies (waaronder markeringen, metingen, formuliervelden) of hulpmiddelen vertegenwoordigen. Anders dan Panelen zijn hulpmiddelen specifiekere functies die geen speciale interface nodig hebben. De pictogrammen van zowel werkbalken als panelen zijn te vinden in toolstrips. Een toolstrip is een lege grijze balk aan de linker-, rechter of bovenkant van de interface waar werkbalk- of paneelpictogrammen worden weergegeven.

Hier volgen een paar eenvoudige manieren om een werkbalkpictogram te onderscheiden van een paneelpictogram:

  • Bij een werkbalk staat altijd een reeks puntjes (……) bovenaan of aan de linkerkant. Dit is de verplaatsingsgreep.
  • Als u op een hulpmiddel klikt, wordt vaak de balk Dynamische eigenschappen geactiveerd.
Panelen en werkbalken hebben altijd aparte toolstrips.

Werkbalken indelen

U kunt werkbalken naar elke toolstrip in de interface verplaatsen. U verplaatst een werkbalk door op de verplaatsingsgreep (……) van de werkbalk te klikken, deze te verslepen naar een toolstrip en de muisknop boven de toolstrip los te laten.

Als u een werkbalk naar een lege ruimte versleept, wordt er automatisch een toolstrip voor de werkbalk aangemaakt. U kunt een tweede toolstrip-rij maken door uw muis in de richting van de tegenovergestelde kant van een bestaande toolstrip te verslepen.

Werkbalken toevoegen en verbergen

Werkbalken kunnen toegevoegd worden aan de interface of verwijderd worden uit de interface via Hulpmiddelen > Werkbalken.

Werkbalken die op dat moment in de interface verschijnen, krijgen een vinkje .

U kunt een werkbalk toevoegen door op de naam van een werkbalk te klikken waar geen vinkje naast staat. U kunt een werkbalk verwijderen door op de naam van een toolbar te klikken waar wel een vinkje naast staat.


Hulpmiddelen toevoegen, verwijderen of verplaatsen

Hulpmiddelen uit elke werkbalk kunnen toegevoegd, verwijderd en zelfs naar wens opnieuw ingedeeld worden via het dialoogvenster Werkbalken aanpassen. Dit kunt u vinden onder Hulpmiddelen > Werkbalken > Aanpassen… Lees voor meer informatie over dit dialoogvenster Hulpmiddelen en werkbalken de Revu Help-sectie.

Als u tevreden bent met de indeling van uw werkbalk, kunt u de onderdelen vergrendelen, zodat ze niet per ongeluk verplaatst kunnen worden. Deze optie vindt u onder Hulpmiddelen > Werkbalken > Vergrendelen.

Werkbalkindelingen opslaan

Elke werkbalk- en paneelindeling kan opgeslagen worden in een profiel. U kunt uw werkbalkindeling opslaan in uw actieve profiel via Revu > Profielen > Profiel opslaan. U kunt profielen bewerken of verwijderen via Revu > Profielen > Profielen beheren.

Lees voor meer informatie over profielen (waaronder het aanpassen van een vooraf geladen profiel, het maken van een aangepast profiel, het opslaan van wijzigingen aan uw huidige profiel en meer) Met profielen werken in het Revu Help-onderdeel.

Overzicht van de werkbalken

Voor meer informatie over specifieke werkbalken klik op de volgende links uit het Revu Help-onderdeel.

Geavanceerd Formulier (Revu eXtreme)
Geavanceerde Tekst Volledig Scherm
Uitlijning Lijnstijl
Vormgeving Meten
Controlepunt Volgorde
Digitale Handtekeningen Redactie (Revu eXtreme)
Document Draaihoek
Documentbeheer Vormen
Bewerken Schets
Bestand Tekst
Lettertype

Related Articles