Tip til at fremhæve og vælge tekst | Revu 2019

Problem

Værktøjerne Fremhæv og Vælg tekst  vælger tekst, som du ikke ønsker.

Årsag

Tekst i en PDF-fil gemmes i individuelle linjer i stedet for blokke eller afsnit. Derved markeres der muligvis tekst på den anden side af siden, hvis du trækker markøren nedad for at vælge flere tekstlinjer.

Løsning

Her er et par alternative metoder, som du kan bruge til nøjagtigt at vælge og fremhæve tekst. Hver metode kan være nyttig i forskellige situationer.

Værktøjet Fremhæv fungerer på to forskellige måder. Hvis værktøjet Fremhæv registrerer tekst, ændres markøren til en I-formet markør og fastgøres til teksten. Hvis markøren ikke er over teksten, er markøren en pen, og du kan tegne med frihånd, på samme måde som med værktøjet Pen .

Klik og træk

Hvis du holder Ctrl-tasten nede, mens du bruger værktøjet Vælg tekst, aktiveres Fastgør til tekst-funktionen, der gør det muligt for dig at tegne et rektangel rundt om den tekst, som du vil vælge.

  1. Gå til Rediger > PDF-indhold > Vælg tekst (Shift+T), eller klik på knappen Vælg tekst i navigationslinjen.
  2. Hold Ctrl-tasten nede, og klik og træk for at tegne en rektangel rundt om teksten. Den valgte tekst er midlertidigt fremhævet med blåt.
  3. Højreklik på den valgte tekst, og klik på Fremhæv markeret tekst.
Indstillingen Kopier markeret tekst til tekstannotationer, der kan findes på fanen Annotationer i Indstillinger for værktøj, viser al fremhævet tekst i kolonnen Kommentarer i Annotationslisten . Dette giver dig mulighed for at gennemgå annoterede sætninger i et dokument én efter én.

Tegn en fremhævning i frihånd

Du kan manuelt aktivere frihåndstilstanden i værktøjet Fremhæv ved at holde Ctrl-tasten nede. Dette deaktiverer Fastgør til tekst-funktionen og gør det muligt for dig at tegne en annotation med frihånd (i stil med værktøjet Pen ).

  1. Klik på Værktøjer > Annotation > Fremhæv (H).
  2. Hold Ctrl-tasten nede, og tegn en linje over den tekst, som du vil fremhæve. Tegn en lige linje ved at holde tasterne Ctrl og Shift nede.
Indstillingen Kopier markeret tekst til tekstmarkeringer på fanen Annotationer i Indstillinger for værktøj virker kun, når teksten er valgt med funktionen Fastgør til indhold. Derved vises tekst, der er fremhævet med frihånd, ikke i kolonnen Kommentarer i panelet Annotationer.

Related Articles