Nemme måder at mestre valg af annotation på

Valg af annotation i Revu er en meget hurtig og enkel proces, men du kan nemt tilpasse den til enhver arbejdsgang og øge din samlede produktivitet, hvis du lærer om de forskellige måder at vælge og fravælge annotationer på.

Indstillinger for valg på tablet Vælg med Lasso
Grundlæggende valg Individuelt valg
Vælg alt Annotationsliste
Fravælg alt Primære annotationer
Vælg med Rektangel  


Indstillinger for valg på tablet

Hvis du bruger en Windows®-tablet, skal du sørge for, at du har føjet knapperne Shift og Esc til en af dine værktøjslinjer, inden du læser videre. Med disse knapper kan du bruge mange af nedenstående genveje, selvom du ikke har et tastatur.

Revu skifter automatisk til Fuld skærm F11, når programmet er installeret på en Windows-tablet. Derfra kan du se knappen Esc i arbejdsområdet.

Få hurtig adgang til knappen Shift  :

 1. Gå til Værktøjer > Værktøjslinjer > Tilpas.
 2. Vælg Alle fra kategorierne på rullelisten.
 3. Vælg Fuld skærm fra listen Værktøjslinje.
 4. Vælg Shift fra listen Kommandoer, og klik derefter på pilen for at føje knappen til værktøjslinjen. Du kan ændre dens placering på værktøjslinjen med pil op og pil ned. Gør det samme for knappen Esc
 5. Klik på OK for at gemme dine ændringer.
Gå til Tilpasning af Revu – Værktøjslinjer for at få flere oplysninger.

Det grundlæggende

Hvis du vælger en enkelt annotation, skal du blot klikke på den. Men medmindre annotationen har en fyldfarve eller skraveringsmønster, kan den kun vælges ved at klikke på dens kant og ikke det område, som den omslutter (en fyldfarve behandles som en del af annotationen). Hvis annotationen kan vælges, ændres din markør til en sort pil som vist i videoen herunder.

Vælg alle annotationer

Brug genvejen Ctrl+A til at vælge alle annotationer. Vær opmærksom på, at dette også vælger annotationer på tværs af flere sider.

Sådan fravælger du alle annotationer

Der er to måder at fravælge alle annotationer på: Klik enten på et område uden for de valgte annotationer, eller tryk på Esc .

Vælg med Rektangel

Du kan bruge værktøjet Vælg (V) til at trække et rektangel, der vælger flere annotationer på én gang. Den retning, rektanglet tegnes i, ændrer, hvad der vælges. Ved at trække fra venstre mod højre vælges alle annotationerne, der er omsluttet af rektanglet, og ved at trække fra højre mod venstre vælges alt mellem og omsluttet af rektanglet.

Hvis du bruger værktøjet Panorering (Shift+V), kan du hurtigt trække et rektangel uden at skifte til værktøjet Vælg  ved at holde tasten Shift nede og trække, som du normalt ville.

Vælg med Lasso

Lasso-værktøjet er et værktøj, som du måske allerede kender fra andre programmer. Det gør det muligt at vælge i frihånd.

I modsætning til lignende værktøjer indsætter Lasso en stiplet linje fra det punkt, hvor du startede tegningen, til markøren, og lukker automatisk, når du slipper museknappen.

Sådan anvendes Lasso :

 1. Gå til Rediger > Lasso (Shift+O).
 2. Træk en ønsket form for at vælge dine annotationer. På denne måde vælges alle annotationer, der befinder sig inden for eller gennemskærer formen.

Du kan også vælge med Lasso vha. højre museknap (eller en tilsvarende pen) og bruge et farveudfyldningsværktøj (som pennen eller fremhævningsværktøjet). Sådan aktiverer du denne funktion:

 1. Gå til Revu > Indstillinger (Ctrl+K).
 2. I dialogen Indstillinger skal du gå til Vindue > Tablet.
 3. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér højreklik-lasso, når der skrives i hånden .

Sådan vælger du flere annotationer en ad gangen

Du kan også vælge flere annotationer ved at bruge Shift+klik på hver enkelt. Hvis du markerer en annotation, som du ikke ønsker, skal du bruge Shift+klik på annotationen igen for at fjerne markeringen.

Shift+klik kan bruges sammen med alle de angivne markeringsmetoder for at tilføje eller fjerne enkle annotationer fra et samlet valg.

Denne genvej er god, når et rektangel eller en fritformet markering ikke er tilstrækkelig. For eksempel:

 • Annotationerne, som du skal redigere, er ikke i nærheden af hinanden.
 • Du er nødt til at udelade bestemte annotationer inden for et område.
 • Du kan pege og klikke på annotationer hurtigere, end du kan tegne en markering.
 • Du har valgt flere annotationer vha. en anden metode, men har fundet ud af, at det er nødvendigt at føje nogle andre til markeringen.
 • Du har ved et uheld valgt de forkerte annotationer.

Annotationsliste

Nederst i Revu-grænsefladen findes Annotationslisten, der indeholder en liste over alle annotationer i et dokument samt mere detaljerede oplysninger og sorteringsværktøjer. Når en annotation vælges på denne liste, fremhæves og vælges den også på siden.

Dette fungerer også i omvendt rækkefølge: Når du vælger en annotation på siden, vælges og fremhæves dens tilsvarende linjeelement også på annotationslisten.

Det er utroligt nyttigt at vælge ud fra annotationslisten, når det dokument, du arbejder i, er rodet. Ved at bruge funktionerne Sortér, Filtrer, Søg og Kolonner kan du hurtigt indsnævre listen og finde det, som du skal bruge.

Du kan finde ud af mere om Annotationslisten i Hjælp til Revu.

Der findes flere metoder til at vælge i annotationslisten. Den første er Ctrl+klik, der hjælper dig med at vælge flere på hinanden eller ikke på hinanden følgende annotationer på listen enkeltvist. Hvis du skal fjerne enkelte sektioner, kan du gøre dette ved at bruge Ctrl+klik igen.

Den anden metode giver dig mulighed for at vælge en gruppe af på hinanden følgende annotationer ved at klikke på den første annotation og derefter holde Shift nede og klikke på den sidste annotation. Dette vælger begge de annotationer, som du klikkede på, og alt imellem dem.

Valg af primær annotation

Har du nogensinde bemærket, at kontrolpunkter på dine annotationer nogle gange har forskellige farver? Farverne har faktisk forskellige betydninger. Gule kontrolpunkter betegner en primær annotation, mens grønne kontrolpunkter betegner en sekundær annotation.

primær-vs-sekundær

Kort sagt fungerer den primære annotation som et referencepunkt, der er vigtigt for visse Revu-funktioner. Justeringsværktøjer justerer f.eks. i henhold til den primære annotation.

Der er et par ting, som du bør huske på, når du arbejder med primære annotationer:

 • Hvis du vælger flere annotationer, er den første som standard den primære annotation.
 • For at ændre den primære annotation skal du klikke på en annotation med grønne kontrolpunkter. Derefter kan du bruge enhver markeringsmetode sammen med værktøjslinjen Justering eller med annotationslisten.
 • Du kan også ændre den primære annotation ved at højreklikke, hvilket har den fordel, at den henter genvejsmenuen Justering og giver nem adgang.

Related Articles