Sådan bruger du filterlisten ved gennemgang af annotationer

Denne artikel gælder for:

  • Revu 20

Filterlisten

Filtrering af dine annotationer i Revu er nu nemmere end nogensinde med den nye filterliste. Opret dine egne filtre, eller skift mellem en dynamisk række filtre, der er baseret på dit dokument.

Generelle funktioner og navigering 

 • Aktivér filterlisten ved at gå til Annotationslisten og vælge Filterliste. Filterlisten fremhæves med orange, når den er aktiv. Du kan slå Filterlisten til eller fra, når du vil, ved at klikke på dens ikon.
 • Når filterlisten er aktiv, vil du se filterrækken blive vist øverst på annotationslisten. Hvis du klikker på en kolonneoverskrift i denne række, vises dynamiske filtre, der svarer til kolonnenavnet nedenfor, f.eks. Emne eller Dato. Alle kolonner er sat til Alle som standard.
 • Ryd bestemte filtre ved at klikke på en kolonneoverskrift på filterrækken, og vælg Ryd alle i bunden af listen. 
 • Til højre for filterlisten er Gemte filtre .  Her kan du tilføje og vælge blandt de brugerdefinerede filtre, du har oprettet. Du kan også rydde alle aktive filtre ved at vælge Ryd alle øverst i dialogboksen.

Sådan bruges filterlisten

En af de nyttigste egenskaber ved filterlisten er, at man hurtigt kan anvende en lang række filtre på sit dokument. Lad os sige, at du har modtaget et opdateret dokument med mange forskellige annotationer. Du er dog kun interesseret i de gulv- og vvs-ændringer, der er lavet inden for den seneste uge. 

Sådan filtrerer du hurtigt for disse specifikke annotationer:

 1. Åbn et dokument med annotationer i Revu.
  Du kan downloade Filterliste_eksempel, så du bedre kan følge med i eksemplet. Det er ikke nødvendigt for dig at have denne fil for at følge eksemplet, men annotationsfiltrene kan være anderledes i dit dokument. 
 2. Gå til Annotationslisten , og vælg Filter Liste (øverst til højre i annotationslisten). Filterrækken vises.
 3. I filterrækken skal du vælge den grå celle over Emne-kolonnen (filteret sættes som standard til Alle). En liste med emner vises, baseret på de annotationer, der findes i dit dokument.
 4. Vælg to annotationsemner fra dit dokument, f.eks. Gulv og VVS. Når begge emner er valgt, vises de fremhævet med orange. Klik uden for listen (eller tryk på ESC) for at lukke listen.
 5. Vælg derefter den grå celle over Dato-kolonnen. En liste med datoer vises.
 6. Vælg Seneste 7 dage, og klik uden for listen (eller tryk ESC) for at lukke listen.

Sådan gemmes et brugerdefineret filter

Gemte filtre   giver dig mulighed for når som helst at anvende dine brugerdefinerede filtre på ethvert dokument, uden at det er nødvendigt at genskabe disse filtre, hver gang du skal bruge dem. Hvis vi fortsætter eksemplet ovenfor, siger vi, at du gerne vil beholde filtrene for emne og dato, men ønsker at tilføje endnu et filter, der kun viser åbne elementer og skjuler lukkede eller afsluttede elementer. Når vi har filtreret for disse elementer, har vi kun åbne annotationer vedrørende gulv og VVS fra de seneste 7 dage tilbage. Vi vil nu gemme dette filter, så vi kan beholde det som en del af vores normale arbejdsgang. 

Sådan gør du:

 1. Gentag trinnene 1-6 ovenfor, hvis du ikke længere har filteret aktivt.
 2. Derefter skal du i filterrækken vælge cellen over Status-kolonnen og vælge Brugerdefineret. Dialogboksen Brugerdefineret filter vises.
 3. Under Vælg en filtreringsregel vælges ikke lig med. Under Vælg en filtreringsværdi vælges Lukket.
 4. Vælg ELLER for at tilføje endnu en betingelse. De enkelte betingelser kan ændres eller slettes, uden at det påvirker hele formlen.
 5. Under Vælg en filtreringsregel vælges lig med. Under Vælg en filtreringsværdi vælges Afventer.
 6. Vælg Anvend. Filteret er nu aktivt. 
 7. For at gemme dette filter skal du vælge Gemte filtre  og indtaste et navn til filteret i feltet Gem filter. Vælg fluebenet for at gemme filteret i dine Gemte filtre.

Dit filter er nu gemt og kan anvendes når som helst ved at aktivere filterlisten og vælge det i Gemte filtre. 

Related Articles