Brug af forskellige måleenheder på den samme tegning

Denne artikel gælder for:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Definer separate måleenheder for areal og volumen

Du kan indstille uafhængige måleenheder for Areal og Volumen. Sådan definerer du separate måleenheder:

 1. Åbn panelet Opmålinger .
 2. I PDF-dokumentet skal du klikke på den opmålingsannotation, som du vil indstille en uafhængig enhed for.
 3. På værktøjslinjen skal du klikke på rullemenuen Enheder. Valg for Areal og Volumen vil blive vist.
 4. Vælg en måleenhed for Areal eller Volumen. Enhederne vil automatisk blive afspejlet for den valgte annotation.

Indstilling af tilpassede måleenheder som standard

Benyt som standard giver mulighed for altid at få vist dine areal- og volumenopmålinger som uafhængige enheder. Sådan aktiverer du denne funktion:

 1. Når du har anvendt uafhængige enheder på en annotation, skal du højreklikke på annotationen.
 2. Klik på Benyt som standard.

Andre udgaver af denne artikel

Revu 2018

Definer separate måleenheder for areal og volumen

Du kan angive uafhængige måleenheder for Område og Volumen, og standardindstillingen for måleenheder anvendes til lineære målinger.

Sørg for at kalibrere siden, inden du foretager opmålinger. Sådan definerer du separate måleenheder:

 1. Klik på panelet Opmålinger .
 2. Udfyld afkrydsningsfeltet Uafhængige enheder. Valgmulighederne Områdeenhed og Volumenenhed vil blive vist.
 3. Vælg en måleenhed for Områdeenhed og Volumenenhed.
 4. For at beholde denne konfiguration, når PDF-filen er gemt, skal du vælge Gem skala på siden i afkrydsningsfeltet. Ellers bortfalder disse indstillinger, når PDF-filen lukkes.

  Hvis indstillingen Gem skala på siden ikke er tilgængelig, skal du rulle ned til afsnittet Indstillinger på fanen Opmålinger og vælge Brug integreret skala.

Funktionen Gem skala på siden fungerer pr. side. Så hvis du arbejder med en PDF-fil med flere sider, skal du sørge for at indstille den til hver side.

Uafhængige enheder kan anvendes på områder og volumener med tilbagevirkende kraft. For at genberegne et tidligere opmålt område eller volumen med en nyligt indstillet måleenhed, skal du klikke på Genberegn. Alle målinger på siden genberegnes med de aktuelle måleenheder.

Foretag dine opmålinger

Når de uafhængige enheder er indstillet, bruger alle opmålingsværktøjerne de valgte enheder.

Related Articles