Brug af brugerdefinerede kolonner til mængdeberegninger | Revu 2018 og nyere

Når du udfører mængdeberegninger i Revu, kan du gøre din arbejdsgang mere effektiv ved at bruge brugerdefinerede kolonner. Især valgkolonner og formelkolonner kan gøre dine annotationer mere dynamiske og fleksible.

Brugerdefinerede kolonner i Annotationslisten

Brugerdefinerede kolonner kan ses, redigeres og administreres fra Annotationslisten (Alt + L):

  1. Når du har Annotationslisten åben, skal du klikke på Annotationslisten > Kolonner > Administrer kolonner.
  2. I den viste dialogboks skal du klikke på Brugerdefinerede kolonner
  3. Klik på Tilføj.

I denne artikel vil vi fokusere på valg- og formelkolonnerne. Du kan få mere at vide om alle de brugerdefinerede kolonnetyper her.

Valgkolonner

Valgkolonner opretter en rullemenu med brugerdefinerede valg i Annotationslisten, der giver dig mulighed for at tilføje yderligere data og kontekst til de annotationer, du laver. Eksempelvis kunne en valgkolonne med titlen “Materialer” indeholde en rullemenu med forskellige slags byggematerialer i. Ved at tildele en værdi til alle dine materialeannotationer kan du derefter oprette en oversigtsrapport, der skitserer mængden af påkrævede materialer til jobbet (Oversigt > PDF-oversigt).

De valgte elementer kan også tildeles numeriske værdier, der kan bruges sammen med formelkolonner til at udregne omkostninger.

Formelkolonner

Med formelkolonner kan du udføre matematiske udregninger mellem flere kolonner. Dette kan i kombination med valgkolonner være et meget effektivt værktøj. Ved igen at bruge materialekolonnen som eksempel kunne du oprette en formelkolonne, der ganger dine opmålinger med den numeriske værdi, du har tildelt til hvert materiale, så du får et omkostningsestimat for hvert element. Du kan få flere oplysninger om denne arbejdsgang i hjælpevejledningen.

Flere muligheder

Der kan oprettes yderligere kolonner for at udvide de data, der vises på Annotationslisten. Du kan f.eks. oprette en formelkolonne til at beregne betaling for installation. Du kan også oprette valgkolonner for at definere, hvilket fagområde eller hvilken entreprenør der skal færdiggøre jobbet. Når du udfører din næste mængdeberegning, bør du prøve at udnytte brugerdefinerede kolonner og fleksibiliteten ved Annotationslisten.

Related Articles