Siden bliver blå, og målestoksforholdet er forkert, når der foretages opmålinger | Revu 2019


Andre versioner af denne artikel:

Problem

Din tegning bliver blå, hver gang du foretager en opmåling. Du kan heller ikke kalibrere dine tegninger korrekt. De opmålinger, som du foretager, bruger et forkert målestoksforhold eller en forkert måleenhed.

Årsag

Det sker, fordi dokumentet indeholder mindst én visningsport, som definerer opmålingens målestoksforhold og måleenheder.

Løsning

Du kan fjerne den uønskede visningsport ved at følge disse trin:

  1. Åbn panelet Opmålinger  (Alt+U), og udvid rullelisten Visningsporte
  2. På listen Visningsporte skal du klikke for at fremhæve den visningsport, som du ønsker at slette.
  3. Klik på ikonet Ryd alle visningsporte .
  4. Vælg Ryd alt fra siden for at slette de fremhævede visningsporte fra den aktuelle side
     
    -eller- 

    Vælg Ryd alt fra dokumentet for at fjerne visningsporte fra hele dokumentet.

Related Articles